Przygotowania do zbliżającego się jubileuszu 90-lecia uczelni oraz promowanie jej za granicą - to niektóre z ważniejszych zadań czekających w najbliższej przyszłości Akademię Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, która w czwartek zainaugurowała 87. rok akademicki.

Katowicka akademia kształci obecnie ok. 900 studentów na dwóch wydziałach: Wokalno-Instrumentalnym oraz Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu.

Rozpoczynający swą pierwszą kadencję rektor prof. dr hab. Władysław Szymański powiedział PAP przed uroczystą, popołudniową inauguracją, że jednym z jego priorytetów jest kontynuowanie wspierania działań artystycznych i dydaktycznych pedagogów. "Oni prowadzą, można powiedzieć, badania nad przestrzenią muzyczną, tworzą kompozycje, poszukują nowych sposobów wykonywania utworów, a następnie te własne osiągnięcia przekazują młodemu pokoleniu" – mówił rektor.

Do najważniejszych zadań uczelni prof. Szymański zaliczył także przygotowania instytucji do obchodów 90-lecia w 2019 r. "Mamy zamiar przygotować odpowiednie publikacje, sesje, cykle koncertowe, ale także przeprowadzić szerszą akcję promującą uczelnię w Europie, poprzez rozpowszechnianie wiadomości o historii naszej uczelni oraz o aktualnym jej stanie, szczególnie o poziomie i możliwości kształcenia u nas" – dodał rektor.

Wskazał również, że choć obecnie akademia nie ma dalekosiężnych, dużych planów inwestycyjnych, ponieważ te nie są – jego zdaniem – konieczne, to w najbliższym czasie realizowane będą bieżące remonty. "Są to raczej drobne sprawy, związane np. z poprawą standardu w domu studenta czy przebudową sali teatralnej w pawilonie dydaktycznym" – wyjaśnił.

Zaznaczył przy tym, że w przyszłości, jeśli byłaby taka potrzeba, uczelnia nie wyklucza możliwości budowy nowego obiektu na należącej do akademii działce, tuż przy głównej siedzibie.

Z kolei do szczególnych dla uczelni wydarzeń koncertowych w rozpoczętym właśnie roku akademickim prof. Szymański zaliczył m.in. koncert 29 marca 2017 r. w 80. rocznicę śmierci patrona uczelni – Karola Szymanowskiego. Przypomniał również, że w katowickiej Akademii Muzycznej regularnie odbywają się różnego rodzaju koncerty, warsztaty czy klasy mistrzowskie ze znanymi i cenionymi na arenie międzynarodowej pedagogami.

W programie uroczystej czwartkowej inauguracji znalazł się m.in. wykład prof. dr. hab. Jan Malickiego pt. "Archeologia akademickiej codzienności. Porządkowanie" oraz koncert Akademickiej Orkiestry Symfonicznej im. K. Szymanowskiego pod dyrekcją Szymona Bywalca z solistami: Anetą Salwińską (harfa) oraz Adamem Krzeszowcem (wiolonczela).

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach istnieje od 1929 r. Obecnie uczelnia prowadzi swą działalność w kilku budynkach, w tym w otwartym przed kilku laty nowym obiekcie, m.in. z wielofunkcyjną salą koncertową o zmiennej aranżacji i akustyce, biblioteką z czytelnią i podziemnym garażem. Niedawno wyremontowano także budynek z salami dydaktycznymi, a wiosną oddano do użytku zmodernizowaną, zabytkową Aulę im. Bolesława Szabelskiego z unikatowymi polichromiami.

Ponadto we wrześniu akademia otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego potwierdzenie dofinansowania zakupu wyposażenia uczelni "w mistrzowskiej klasy instrumenty muzyczne". Jak podał resort, całkowity koszt tego projektu to 9,5 mln zł, a dofinansowanie unijne przekroczy 6,6 mln zł. Projekt ma być zrealizowany w połowie 2018 r.