Paryskie muzeum sztuki nowoczesnej, czyli Centrum Pompidou, zyskało kolekcję ponad 250 dzieł sztuki radzieckiej i rosyjskiej, którą ofiarował najbogatszy człowiek w Rosji, Władimir Potanin. Jego majątek szacowany jest na ponad 15 mld dol.

Najcenniejszą częścią kolekcji są dzieła prezentujące dwa kierunki, które narodziły się w ZSRR w latach 70.: tzw. moskiewską szkołę konceptualizmu (Ilja Kabakow, Wiktor Piwowarow) oraz żartobliwy soc-art, powstały w opozycji do rygorów propagandowej sztuki socrealistycznej (Borys Orłow, Leonid Sokow).

Potem, w latach 80., nastąpił w sztuce twórczy ferment wywołany pierestrojką ogłoszoną przez ówczesnego sekretarza generalnego KPZR Michaiła Gorbaczowa. Ten okres w kolekcji reprezentują m.in. Oleg Kotelnikow i Timur Nowikow.

Centrum Pompidou podkreśliło w komunikacie, że dzieła ofiarowane przez Potanina dołączą w narodowych zbiorach francuskich do obrazów takich rosyjskich mistrzów jak Wasilij Kandinski, Michaił Łarionow czy Natalia Gonczarowa.

"Dar ten przypomina nam, że we wszystkich okresach dziejów Rosji sztuka wciąż się przekształcała, bez względu na zamęty historii" - oświadczył w komunikacie szef Centrum Pompidou, Serge Lasvignes.

Potanin, szef koncernu Nornikiel i były wicepremier Rosji, wyraził z kolei zdanie, że "sztuka i kultura to najlepsze sposoby, by reszcie świata opowiadać o Rosji". Zaznaczył, że przekazując część swoich cennych zbiorów do Paryża, chce podkreślić integrację sztuki rosyjskiej z żywą kulturą.

Kolekcja Potanina będzie od września do marca przyszłego roku pokazana publiczności w Centrum Pompidou.