Diaspora i Szabat, jako zjawiska kształtujące historię, współczesność i tożsamość Żydów, będą motywami przewodnimi tegorocznego 26. Festiwal Kultury Żydowskiej, który odbędzie się w dniach od 25 czerwca do 3 lipca w Krakowie.

W tegorocznym festiwalu udział weźmie ponad 200 artystów, wykładowców i instruktorów, m.in. z Izraela, USA, Węgier, Turcji, Niemiec, Rosji i Kanady oraz 58 wolontariuszy z różnych krajów. Organizatorzy spodziewają się 30 tys. uczestników. Przygotowali dla nich 145 wydarzeń w programie głównym i 140 w programie towarzyszącym.

Jak podkreślają organizatorzy, Festiwal Kultury Żydowskiej to niezwykła okazja do osobistego doświadczenia współczesnej kultury żydowskiej z całego świata, łamiącej potoczne stereotypy i wyobrażenia. To też unikalna okazja do spotkania tych, którzy wyznaczają kierunki jej rozwoju: artystów, twórców, instruktorów, pisarzy, polityków z całego świata, reprezentujących różnorodne aspekty kultury żydowskiej.

W programie festiwalu znalazły się koncerty, wystawy, warsztaty edukacyjne, zwiedzanie historycznych zakątków miasta. Jak co roku najważniejszym koncertem festiwalu będzie Szalom na Szerokiej, który odbędzie się 2 lipca.

"Gdy w 586 roku p.n.e. babiloński król Nabuchodonozor ponownie najechał i zburzył Jerozolimę, a mieszkańców miasta skazał na wygnanie, dał tym samym początek Diasporze. Diaspora wykształciła dwie potężne cywilizacje żydowskie: aszkenazyjską i sefardyjską, które po dziś dzień oddziałują także na świat nieżydowski. Pokażemy różnorodność i piękno kultury żydowskiej z całego świata. Głównym punktem odniesienia będzie Izrael, jako miejsce scalające Diasporę na nowo" – zapowiada założyciel i dyrektor festiwalu Janusz Makuch.

"Będziemy więc mówili o Diasporze, a raczej – o Diasporach. Mam nadzieję, że zarówno doświadczenie żydowskie, jak i doświadczenie polskie posłuży nam do lepszego zrozumienia przemian, jakie zachodzą na naszych oczach. Te przemiany budzą przerażenie, agresję i nienawiść tych, dla których świat definiowany jest przez jedną krew, jedną ziemię, jedną religię, jedną kulturę; przez wspólnotę plemienną, cokolwiek dzisiaj miałoby to znaczyć. Diaspora jest światem, a świat jest w każdym z nas" – podkreśla Makuch.

26. Festiwal Kultury Żydowskiej odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta Andrzeja Dudy. Partnerem głównym jest Województwo Małopolskie w ramach programu "Małopolska. I wszystko gra!".

Festiwal odbywa się od 1988 r. Jego inicjatorami byli Janusz Makuch i Krzysztof Gierat. Celem festiwalu było przypomnienie roli Żydów w tworzeniu polskiej państwowości, kultury, społeczeństwa. "Po 28 latach, krakowski festiwal stał się nie tylko najbardziej rozpoznawalnym wydarzeniem kulturalnym miasta, ale także najbardziej liczącym się na świecie festiwalem prezentującym współczesną kulturę żydowską, wyznaczającym trendy i sposoby prezentowania i uczestniczenia w kulturze żydowskiej" – podkreślają organizatorzy.

Organizatorem festiwalu jest Stowarzyszenie Festiwalu Kultury Żydowskiej. 26. FKŻ jest realizowany przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Małopolskiego. Szczegółowy program znajduje się na stronie www.jewishfestival.pl >>>