Ponad 100 ikon będzie można zobaczyć na wystawie, która w piątek zostanie otwarta w Muzeum Śląskim w Katowicach. Obrazy sakralne tworzone według ściśle określonego kanonu to nieodłączna część tradycji chrześcijańskich Kościołów wschodnich.

Prezentowane ikony pochodzą z dwóch placówek, które mają ich największe zbiory na Śląsku – Muzeum Śląskiego oraz Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. Kolekcje powstały dzięki działaniom służb celnych, które udaremniają nielegalny wywóz dzieł sztuki za granicę w celach handlowych. Przejmowane przez celników ikony przechodzą na własność Skarbu Państwa i na mocy wyroków sądowych są przekazywane do zbiorów muzealnych.

Kolekcja Muzeum Śląskiego, licząca blisko 200 ikon, pochodzi właśnie z tego źródła i poszerza się od 1999 r. „Prezentujemy je po raz drugi, zachęceni sukcesem pierwszej wystawy, zorganizowanej na przełomie 2007 i 2008 r., która z powodu ogromnego zainteresowania była dwukrotnie przedłużana. W ikonach jest coś, co bardzo przemawia do emocji odbiorców – pewna tajemnica, uduchowienie” - powiedziała PAP jedna z kuratorek ekspozycji Henryka Olszewska-Jarema.

Większość prezentowanych powstało na terenie Rosji w XIX w. Najliczniejsze są przedstawienia maryjne, odnoszące się do szczególnego kultu Matki Bożej na Rusi. Ciekawą grupę tworzą również barwne ikony powstałe w tzw. szkole wietkowskiej, gdzie żyli i pracowali staroobrzędowcy.

Wystawę można oglądać do 25 września.