W piątek w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności przy katowickiej kopalni Wujek odbyła się promocja publikacji. Spotkanie zorganizowano w związku z niedawną rocznicą wyborów czerwcowych 1989 roku. Książka pt. „Zachodźże czerwone słoneczko. Wybory'89 w województwie katowickim. Katalog wystawy” została przygotowana przez dr. Bogusława Tracza z katowickiego IPN.

„Rok 1989 okazał się przełomowym. Wybory parlamentarne, choć tylko w części demokratyczne, uruchomiły lawinę, której nie dało się już zatrzymać. Erozja komunistycznego systemu władzy nabrała rozpędu. Rozpoczęły się zmiany o charakterze ustrojowym, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę niepodległości, a w wymiarze europejskim do upadku sowieckiej dominacji i zniesienia żelaznej kurtyny” - przypomniał dr Tracz.

Z okazji obchodzonego w 2014 r. 25-lecia tamtych wydarzeń Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Katowicach przygotowało wystawę. Zaprezentowano na niej plakaty, liczne materiały ulotne, a przede wszystkim fotografie, przywołujące atmosferę z czasów, kiedy Polacy zainicjowali demontaż systemu komunistycznego w Europie.

Zaprezentowana w piątek książka jest katalogiem tej wystawy, uzupełnionym o fotografie i grafiki, dla których nie wystarczyło miejsca na planszach wystawienniczych.

Na osiemdziesięciu stronach zgromadzono prawie dziewięćdziesiąt ilustracji, pochodzących z zasobów archiwalnych, muzeów, stowarzyszeń oraz ze zbiorów prywatnych. Opatrzone zostały autorskim komentarzem. Czytelnik może prześledzić drogę do wyborów - od zapaści gospodarczej drugiej połowy lat 80., poprzez strajki wiosną i latem 1988 r.

Książka przedstawia też najważniejsze postaci walczące o miejsca w Sejmie i Senacie, jak również przeciwników wyborów. Przypomina, jakimi metodami kandydaci starali się pozyskać poparcie wyborców oraz sam przebieg głosowania i sygnalizuje procesy, które uruchomiły wydarzenia czerwca 1989 r.