Wystawę „Rozstrzelane miasta. Poznań-Budapeszt 1956”, poświęconą tragicznym wydarzeniom w obu miastach, które 60 lat temu przeciwstawiły się systemowi komunistycznemu, otwarto w poniedziałek w Gyoer na zachodzie Węgier.

Odnowiona i zaktualizowana m.in. o nowe zdjęcia ekspozycja, przygotowana w 2011 roku przez poznański oddział Instytutu Pamięci Narodowej we współpracy z węgierskim Instytutem 56 roku oraz Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie, przedstawia na kilkudziesięciu planszach fotografie z wydarzeń 1956 roku oraz współczesne zdjęcia miejsc pamięci znajdujących się w obu miastach oraz poza granicami Polski i Węgier.

Wystawa była już wcześniej pokazywana na Węgrzech, ale teraz wraca do tego kraju w ramach Roku Solidarności Polsko-Węgierskiej z okazji 60. rocznicy poznańskich wydarzeń i rewolucji węgierskiej 1956 roku – powiedział PAP ambasador Roman Kowalski, który otworzył ekspozycję.

Z Gyoer wystawa powędruje w inne miejsca. Ma m.in. stanąć na deptaku przez Instytutem Polskim w Budapeszcie, a także pojechać do Csepel i Szekesfehervaru.

„Zaczynamy ten pokaz bardzo symbolicznym, krótkim pokazem w Gyoer, w auli urzędu miejskiego(…) Gyoer to miasto partnerskie Poznania. Zależało nam na tym, żeby zacząć tę wystawę właśnie w czerwcu, kiedy mamy rocznicę wydarzeń poznańskich” – zaznaczył ambasador Kowalski.

Jak podkreślił, wystawa będzie pokazywana na Węgrzech tak długo, jak długo będzie się utrzymywało zainteresowanie tym tematem ze strony szkół, instytucji kulturalnych i edukacyjnych.

28 czerwca 1956 roku robotnicy Poznania rozpoczęli powstanie przeciwko władzy komunistycznej, które zostało krwawo stłumione przez wojsko i siły bezpieczeństwa. Rewolucja węgierska 1956 roku rozpoczęła się 23 października od wiecu studentów w Budapeszcie na znak solidarności z Polską. Zryw ten był próbą uwolnienia się spod sowieckiej dominacji i przełamania monopolu partii komunistycznej. Został krwawo stłumiony przez wojska sowieckie, które wkroczyły do Budapesztu 4 listopada.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska