Jak wynika z opisanych w DGP w zeszłym tygodniu wyliczeń (na podstawie informacji resortu kultury), przez ostatnie osiem lat wszystkie czasopisma idei o profilu liberalnym i lewicowym uzyskały w programie łącznie niecałe 600 tys. zł wsparcia – siedmiokrotnie mniej niż w poprzedniej ośmiolatce. W tym samym czasie niemal prawie 13-krotnie więcej – 7,5 mln zł – zebrały czasopisma związane z prawą stroną ideowego spektrum. Równocześnie wyraźnie niższy niż w poprzedniej ośmiolatce był udział w dotacjach pism kulturalnych i artystycznych (ok. 26 proc. w porównaniu z wcześniejszymi 45).

Wyniki ogłoszonego w lutym ostatniego konkursu dotacyjnego są uznawane za najmniej pluralistyczne w historii tego mechanizmu. Dofinansowania o łącznej wartości niemal 2 mln zł zebrały tytuły o profilu konserwatywnym i narodowym (m.in. „Teologia Polityczna”, „Christianitas”, „Rzeczy Wspólne” czy „Polityka Narodowa”). Pieniędzy nie dostały z kolei miesięcznik „Znak”, liberalne kwartalniki „Res Publica Nowa” i „Przegląd Polityczny”, lewicowo-chrześcijański „Kontakt”, a także magazyny: „Pismo”, „Dwutygodnik”, „Mały Format” i „Czas Kultury”.