Kristen Ghodsee - etnografka i profesorka studiów rosyjskich i Wschodnioeuropejskich na University of Pennsylvania. Jako badaczka skupia się szczególnie na Bułgarii, ale jej zainteresowania rozciągają się też na postsocjalistyczne gender studies
Mitchell A. Orenstein - profesor i dyrektor studiów rosyjskich i Wschodnioeuropejskich na University of Pennsylvania oraz senior Fellow w Foreign Policy research institute. Jego badania koncentrują się na polityce ekonomicznej w europie Środkowej i Wschodniej oraz rosyjskiej wojnie hybrydowej przeciwko Zachodowi.
Ich wspólna książka „Taking Stock of Shock: Social Consequences of the 1989 Revolutions” (wyd. Oxford University Press) analizuje trzy dekady transformacji w 27 państwach, czyli regionie zamieszkanym przez 400 mln ludzi. Autorzy czerpią z różnych dyscyplin nauk społecznych, analizują m.in. dane oraz badania ekonomiczne, demograficzne, socjologiczne i etnograficzne. Dane, do których autorzy odwołują się w analizach oraz sama książka, są dostępne na stronie https://www.takingstockofshock.com

Transformacja po upadku bloku wschodniego była sukcesem czy porażką?