230 matryc graficznych Joachima Lelewela, od piątku oglądać można na wystawie poświęconej jego twórczości w Muzeum Narodowym w Krakowie. Ekspozycja ta ma stać się okazją do innego spojrzenia na postać tego historyka i działacza okresu powstania listopadowego.

"Niewiele osób wie, że obok różnorakiego zaangażowania, Joachim Lelewel był również grafikiem. Można śmiało powiedzieć: artystą grafikiem, chociaż sam odżegnywał się od takiego określenia. Uważał się za amatora, który jako dziecko postanowił być pisarzem dzieł o historii" - powiedziała kurator wystawy Janina Wilkosz, podczas czwartkowego spotkania z mediami.

Jak przypomniała, bohater wystawy pt. "Joachim Lelewel. Rytownik polski" pisał m.in. o historii powszechnej, kartografii i historii numizmatyki, więc bardzo szybko postanowił, że swoje dzieła ilustrował będzie własnoręcznie wykonanymi grafikami. "Nie wyobrażał sobie, żeby tego rodzaju książki były pozbawione ilustracji. Jako grafik amator włożył ogromny wysiłek w stworzenie blisko 270 dzieł graficznych do ilustrowania swoich prac. W kolekcji Muzeum Narodowego znalazło się 230 jego matryc graficznych" - podkreśliła kurator.

Na prezentowanych dziełach odnaleźć można formy, którymi autor w sposób graficzny odwzorowywał zebraną wiedzę - robiąc to za pomocą map, przedstawienia monet i innych zabytków historycznych. Uzupełnia je zbiór wybranych odbitek z matryc, jedynych do tej pory odszukanych w polskich zbiorach publicznych.

Lelewel znany jest głównie jako historyk i profesor dwóch uniwersytetów - warszawskiego i wileńskiego, a także czynny polityk oraz działacz z okresu powstania listopadowego, który swoje zaangażowanie przypłacił wygnaniem. Krakowska ekspozycja będzie więc okazją do tego, by poznać tę postać z zupełnie innej strony.

Zdaniem dyrektora muzeum Andrzeja Szczerskiego, wystawa pokazuje "jeden z największych skarbów narodowych", jakie kierowana przez niego placówka posiada w swoich zbiorach. "Należy mówić o obiektach absolutnie pierwszorzędnej wagi, znaczenia i wartości historycznej oraz artystycznej, czyli spuściźnie Joachima Lelewela jako rytownika polskiego" - podkreślił dyrektor. Jak dodał, kolekcja w zbiorach muzeum znajduje się już od wielu lat, ale po raz pierwszy pokazana zostanie publiczności.

Ekspozycję oglądać można do 18 września w Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w Sukiennicach - oddziale Muzeum Narodowego.(PAP)