Na przestrzeni ponad dwudziestu lat Nagrodę im. prof. Aleksandra Gieysztora otrzymywali twórcy, animatorzy, którzy swym twórczym działaniem budują dziedzictwo kulturowe naszego kraju. Wśród dotychczasowych laureatów są m.in.: prof. Jerzy Limon, Elżbieta i Krzysztof Pendereccy czy Anda Rottenberg. Kto otrzyma ją w tym roku?

Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia dokonane w minionym roku kalendarzowym lub w ciągu ostatnich kilku lat – za uwzględnianie dziedzictwa kulturowego w inicjatywach związanych z szeroko pojętym życiem społecznym i kulturowym. Zgłoszeń kandydatów do Nagrody dokonują członkowie Kapituły, laureaci poprzednich edycji Nagrody oraz instytucje kultury, bądź też, z ich rekomendacją, osoby fizyczne, a także instytucje: państwowe, samorządowe lub pozarządowe o charakterze niezarobkowym, działające w obszarze kultury.

W 21-letniej historii Nagrodę im. prof. Aleksandra Gieysztora otrzymali m.in. prof. Jerzy Limon, Dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego za stworzenie wyjątkowego miejsca, łączącego tradycję z nowoczesnością, promującego teatr i sztukę współczesną w sposób zrozumiały. Elżbieta i Krzysztof Pendereccy za stworzenie Europejskiego Centrum Muzyki w Lusławicach, w którym młodzi adepci sztuki mogą rozwijać swój talent, wrażliwość artystyczną i warsztat, pracując pod okiem najwybitniejszych artystów z całego świata. Anda Rottenberg - za wybitne osiągnięcia w działalności badawczej, wystawienniczej, społecznej oraz animacji kultury, dotyczące polskiej i światowej sztuki przełomu XX i XXI wieku.

Brytyjski historyk prof. Norman Davies został uhonorowany za całokształt działalności upowszechniającej polskie dziedzictwo kulturowe za granicą. Krystynę Zachwatowicz i Andrzej Wajdę nagrodzono za wybitne dokonania w sferze filmu i teatru promujące polską kulturę, a także za upowszechnianie wiedzy o potrzebie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce i wpływ na jego utrwalanie i popularyzację.

Kapituła Nagrody doceniła również Leona Tarasewicza za świadome, wieloletnie budowanie pomostów pomiędzy odmiennymi grupami etnicznymi, językowymi i religijnymi polsko-białorusko-litewskiego pogranicza. Nagrodę otrzymywali twórcy i animatorzy. Wyróżniane były także nieprzeciętne inicjatywy. W 2014 roku Nagrodę otrzymał Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą, który sprawuje od 1990 roku opiekę nad najstarszą polską nekropolią w Wilnie. Dzięki niemu przeprowadzono renowację ponad 60 zabytków. Laureatem Nagrody został również ks. bp Waldemar Pytel, uhonorowany za ponad trzydziestoletni wysiłek na rzecz ocalenia, rewitalizacji i przywrócenia świetności kwartałowi luterańskiemu wraz z Kościołem Pokoju w Świdnicy, wpisanym w 2001 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W roku 2020 posiedzenie Kapituły Nagrody nie odbyło się ze względu na pandemię. W związku z tym, w tym roku Kapituła zadecyduje o przyznaniu dwóch Nagród, za lata 2020 i 2021. Wyróżnienie wiąże się z nagrodą pieniężną w kwocie 50 tys. złotych.

Do 15 listopada 2021 roku każdy może zaproponować kandydata do nagrody poprzez formularz google.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxyB-GLXlm4cSyPAmwm3nZzdhJdm7dbcygy5yjp6Lu2WmL5Q/viewform

Nagroda przyznawana jest od 1999 roku przez Fundację Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga.