Za konsekwentne działania na rzecz dostosowywania kolejnych budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami Muzeum Narodowe w Krakowie zdobyło Grand Prix w tegorocznym konkursie "Lider Dostępności".

Jak poinformowała w poniedziałek Dagmara Marcinek z działu marketingu MNK, placówka została nagrodzona także w kategorii "obiekt zabytkowy" za dostosowanie do potrzeb różnych użytkowników budynku Muzeum Książąt Czartoryskich.

Konkurs urbanistyczno-architektoniczny "Lider Dostępności" odbył się po raz piąty. Jest organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Fundację Integracja oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich pod honorowym patronatem prezydenta RP Andrzeja Dudy. Celem konkursu jest promowanie uniwersalnego projektowania i najlepszych rozwiązań architektonicznych oraz urbanistycznych, które pozwalają dostosować budynki i przestrzeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ze względu na pandemię koronawirusa rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w formie hybrydowej.

Prezydent Andrzej Duda, podczas ogłoszenia wyników tegorocznego konkursu, mówił, że obiekty zgłaszane i nagradzane wyglądają tak, że nie widać, że są one dostosowywane do potrzeb osób z niepełnoprawnościami, a przestrzeń jest "całkowicie naturalna i jednakowa dla każdego".

"Nie ulega wątpliwości, że dostępność architektoniczna jest wyznacznikiem postępu cywilizacyjnego, ale jest też wyrazem naszej empatii i solidarności" – powiedziała Agata Kornhauser-Duda. Podkreśliła, że ważne dla budowania wzajemnych relacji jest to, by nikt nie czuł się wykluczony, nie czuł, że nie ma dostępu do przestrzeni publicznej, do środków transportu, miejsca pracy, obiektów kultury. "Ta dostępność w naszym kraju z roku na rok się poprawia" - dodała.

Jury przyznając Grand Prix Muzeum Narodowemu w Krakowie doceniło konsekwentne działania na rzecz dostosowywania kolejnych budynków muzeum do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Laureatami poprzednich edycji konkursu były takie oddziały MNK jak Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach czy Ośrodek Kultury Europejskiej - Europeum. Nagrodzone w tym roku w kategorii "obiekt zabytkowy" Muzeum Książąt Czartoryskich jury uznało za dostępne i przyjazne, a jednocześnie piękne.

"Muzeum Narodowe w Krakowie bardzo dba o to, by było dostępne dla wszystkich. Oznacza to także, że dbamy o dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Traktujemy to jako część naszej misji polegającej na udostępnianiu zbiorów, ale także jako znak nowoczesności współczesnego muzealnictwa" – powiedział dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Szczerski.

Dodał, że muzea są dla wszystkich i na nich spoczywa szczególna odpowiedzialność, aby pokazywać, że jesteśmy wspólnotą. "Ta nagroda jest, jak myślę, inspiracją dla wszystkich instytucji publicznych, aby w ten sposób funkcjonować" – dodał Szczerski.

Muzeum Książąt Czartoryskich - oddział MNK - jest w pełni dostosowane do potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności. Dla osób z niepełnosprawnością narządów ruchu zapewniono windy, szerokie korytarze, podjazdy oraz odpowiednio wyposażone toalety na parterze. W ladach kasy oraz kawiarni obniżono fragmenty lub pozostawiono wolny dostęp, aby ułatwić użytkowanie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. W przestrzeni szatni samoobsługowej zaprojektowano szafki przeznaczone dla osób na wózkach oraz niewidomych i niedowidzących. O dostępność zadbano także w salach ekspozycyjnych czy sali edukacyjnej. Guzy i oznaczenia zamontowane na podłodze ułatwiają poruszanie się po obiekcie osobom z niepełnosprawnością wzroku.

Nową ekspozycję uzupełnia specjalna ścieżka sensoryczna, która umożliwia dotykową percepcję wybranych eksponatów udostępnionych w postaci kopii obiektów. Opisy obiektów zostały zamieszczone także w języku brajla.

Zwiedzający mają do dyspozycji audioprzewodniki dla dorosłych i dzieci w języku polskim oraz językach obcych. Audioprzewodniki posiadają także ścieżkę zwiedzania dla osób z niepełnosprawnością wzroku oraz ścieżkę wideo dla osób z niepełnosprawnością słuchu z tłumaczeniem na polski język migowy. Dodatkowo stworzona została aplikacja mobilna zawierająca ścieżkę zwiedzania z audiodeskrypcją oraz językiem migowym.

Projekt modernizacji Muzeum Książąt Czartoryskich przygotowało Biuro Projektów Lewicki Łatak, a nowej aranżacji - ART FM.

Pozostałe nagrody w konkursie "Lider Dostępności 2020" zdobyli: w kategorii architekt/urbanista: Pracownia Architektoniczna xystudio z Warszawy; przestrzeń publiczna – wyróżnienie: Park Bulwary w Tomaszowie Mazowieckim, duży obiekt użyteczności publicznej: Brama Poznania oraz Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach; obiekt usług lokalnych: Pływająca Baza Nurkowa stowarzyszenia Krok po Kroku HSA oraz Dom dla Bezdomnych w Jankowicach; obiekt biurowo-handlowy: Malta House w Poznaniu; obiekt mieszkalny/hotelowy – wyróżnienie: Osiedle Mickiewicza w Warszawie.