Uczniowie w wieku 15-19 lat mogą wziąć udział w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu "Skrytykuj!", w którym wybrane zostaną trzy najlepsze recenzje dowolnych filmów. Laureaci zasiądą w Jury Młodych Konkursu Głównego 45. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Celem konkursu jest wyłonienie trzech najlepszych recenzji filmowych. Ich autorzy zasiądą w Jury Młodych Konkursu Głównego 45. odsłony festiwalu. "Poza tym spotkają się z przedstawicielami branży filmowej i wezmą udział w licznych wydarzeniach towarzyszących. Tydzień przepełniony filmowymi wrażeniami zwieńczy wręczenie statuetki Skrytykuj.pl autorowi wybranego filmu. W ubiegłym roku Jury Młodych w składzie Julia Palmowska, Marta Matlak oraz Maciej Kędziora nagrodziło film Mowa Ptaków w reż. Xawerego Żuławskiego" - czytamy na stronie FPFF.

Konkurs jest adresowany do uczniów w wieku 15-19 lat, zamieszkujących na terenie Polski. Aby wziąć w nim udział, należy zarejestrować się na stronie www.skrytykuj.pl i do 2 listopada opublikować autorską recenzję. Pod tym adresem można znaleźć także szczegółowy regulamin. Prace mogą mieć formę tekstową, wideo lub audio. Długość wideorecenzji nie może przekraczać 7 minut, a nagrania audio - 10 minut. Recenzje tekstowe powinny mieć objętość od 2 tys. do 8 tys. znaków (ze spacjami).

Recenzje oceni trzyosobowa komisja, powołana przez organizatora. Przy ocenie będą brane pod uwagę m.in. umiejętność analizy filmu w szerszym kontekście, analiza środków filmowego wyrazu i kompetencje językowe.

Wyniki zostaną ogłoszone 10 listopada na stronach: www.skrytykuj.pl, www.festiwalgdynia.pl i w mediach społecznościowych. Zwycięzcy otrzymają również powiadomienie na adresy e-mail podane podczas rejestracji.

Organizatorami konkursu są Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny oraz Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zapewnią oni laureatom (i ich opiekunom jeśli zwyciężą osoby niepełnoletnie) pokrycie kosztów noclegu w hotelu na czas trwania festiwalu, wyżywienie, a także opłacą lub zwrócą koszty przejazdu w obie strony.

45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się w dniach 8-12 grudnia.