Nawet 8 lat więzienia może grozić mieszkańcowi Warszawy, który próbował sprzedać w internecie niemieckie dokumenty z czasów II wojny światowej - podkreślił IPN, przypominając o tym, jakie dokumenty podlegają ustawie o IPN, i dlaczego należy je przekazać Instytutowi.

Informacja podana w środę przez Instytut wiąże się z niedawnym odzyskaniem przez prokuratorów IPN i funkcjonariuszy Policji prawie 300 dokumentów z lat 1939-44, wytworzonych przez niemieckie władze okupacyjne w Łodzi. Cenne dla badaczy materiały próbowano sprzedać na jednym z portali internetowych za 59 tys. zł.

"Dokumenty zabezpieczyła Policja. Prokuratorzy IPN wszczęli śledztwo. Wiele osób pyta, dlaczego nie wolno mieć tego typu materiałów? Wyjaśniamy" - podał Instytut, z którego komunikatem można zapoznać się na jego stronie internetowej.

Zgodnie z art. 54 ustawy o IPN, każdy, kto będąc w posiadaniu dokumentów podlegających przekazaniu do IPN, uchyla się od ich przekazania, utrudnia je lub udaremnia podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

"Jakie dokumenty z okresu II wojny światowej podlegają ustawie? Chodzi m.in. o dokumenty: wytworzone i zgromadzone przez organy bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej, wytworzone i zgromadzone przez organy bezpieczeństwa Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczące zbrodni nazistowskich i komunistycznych popełnionych na obywatelach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości, dotyczące przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne" - przypomina Instytut.

Ponadto do IPN należy przekazać m.in. dokumenty cywilnych i wojskowych organów bezpieczeństwa państwa z okresu 1944-90 oraz dokumenty wytworzone przez organy więziennictwa, sądy i prokuratury dotyczące osób represjonowanych z motywów politycznych.

"Co należy rozumieć pod pojęciem dokumenty? Są to wszelkie nośniki informacji, niezależnie od formy przechowywania informacji, w szczególności: akta, kartoteki, rejestry, pliki komputerowe, pisma, mapy, plany, filmy i inne nośniki obrazu, nośniki dźwięku i wszelkich innych form zapisu, a także kopie, odpisy i inne duplikaty tych nośników informacji" - wyjaśnił Instytut.

IPN dodał też, że jeżeli ktoś posiada takie materiały, może je przekazać według reguł opisanych na stronie www.archiwumpamieci.pl. Korzystając z zamieszczonych tam danych kontaktowych można również skonsultować się, czy posiadane dokumenty podlegają ustawowemu obowiązkowi przekazania.

O sprawie niedawnego odzyskania prawie 300 dokumentów z lat 1939-44 poinformował w ubiegłym tygodniu PAP pion śledczy IPN. Odzyskane dokumenty będą miały istotne znaczenie dla badań nad okresem najnowszej historii Polski - przekazał PAP prok. Robert Janicki z Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Zwrócił uwagę, że zawierają one informacje "o działaniach niemieckich władz okupacyjnych w Łodzi wymierzonych przeciwko obywatelom polskim w latach 1939-1944 oraz o stratach i szkodach poniesionych przez Naród Polski w latach drugiej wojny światowej".