Najbardziej obiecujący i oryginalni twórcy działający w Warszawie znów mają szansę na finansowe wsparcie od miasta. Ruszył nabór do stypendiów artystycznych na 2021 r. - poinformował stołeczny ratusz. Do rozdysponowania na ten cel jest 2 mln zł.

Jak przekazał stołeczny ratusz, zgłoszenia do najnowszej edycji stypendiów artystycznych przyjmowane będą do 30 września. Można je składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów za pomocą specjalnego formularza. System pozwoli też na monitorowanie statusu wniosku w całym procesie rekrutacyjnym. Szczegóły dostępne są na stronie: https://stypendia.um.warszawa.pl.

"Warszawa stawia na talenty - wspiera zarówno debiutantów, jak i artystów z dorobkiem. Szukamy oryginalnych twórców, z pasją i ciekawymi pomysłami. Stypendium artystyczne daje szansę na rozwój, umożliwia realizację najbardziej kreatywnych projektów"- powiedziała dyrektorka koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej Aldona Machnowska-Góra.

Reklama

Stypendia artystyczne są przyznawane od 2009 roku osobom, które zajmują się tworzeniem i upowszechnianiem szeroko rozumianej kultury. Działalność może dotyczyć różnych dziedzin: literatury, sztuk wizualnych, teatru, filmu, muzyki i tańca, a także upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami. O stypendia mogą ubiegać się twórcy, którzy nie występują w imieniu żadnej instytucji czy organizacji pozarządowej.

W ciągu poprzednich edycji wyróżniono pomysły m.in.: Jana Libery "Warszawska przyczepka rowerowa" (sztuki wizualne), Tymona Markowskiego "Street Photo Poland" (upowszechnianie kultury), Julii Popławskiej "Historie ogrodu: nauka i sztuka w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego" (film) czy Katarzyny Stefanowicz "Miastofonie" (taniec).