Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o powołaniu Funduszu Wsparcia Kultury. Jego celem ma być pomoc instytucjom kulturalnym, które poniosły duże straty finansowe w wyniku epidemii COVID-19.

400 mln zł otrzymają samorządowe instytucje kultury, NGO-sy i przedsiębiorcy prowadzący działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki i tańca. Celem powoływanego Funduszu Wsparcia Kultury jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia w sektorze kultury. Rekompensata będzie dotyczyła utraconych – z powodu epidemii - przychodów w okresie od 12 marca do 30 grudnia br.

- Sfera kultury jest jedną z pierwszych, którą dotknęły ograniczenia i najdłużej będzie wracała do stanu sprzed epidemii. Dlatego od razu, już w marcu, wprowadziliśmy szereg konkretnych rozwiązań pomocowych. To oczywiście wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej – m.in. postojowe, zwolnienie z ZUS, mikropożyczka, ale też konkretne programy ministra. W ramach „Kultury w sieci” przekazaliśmy 80 mln zł na organizację wydarzeń online. Wypłaciliśmy już ponad 6 tys. zapomóg na kwotę 11 mln zł, a dziś ogłaszamy kolejną rządową pomoc – Fundusz Wsparcia Kultury z budżetem 400 mln zł. Pieniądze te pozwolą artystom i twórcom dalej pracować i ze spokojem planować zawodowe działania na najbliższe miesiące – powiedział wicepremier prof. Piotr Gliński.

O rekompensatę przychodów ze wspomnianego okresu będą mogły się ubiegać:

- samorządowe instytucje kultury - w wymiarze do 40% utraconych przychodów z działalności statutowej oraz dodatkowej, zrealizowanych w analogicznym okresie roku 2019,

- przedsiębiorcy (w tym firmy zajmujące się organizacją koncertów) i NGO-sy - do 50% przychodów utraconych ze sprzedaży biletów zrealizowanych w analogicznym okresie roku 2019.

Rozwiązanie zostało zaproponowane przez specjalny zespół ekspercki do spraw sytuacji teatru w czasie pandemii powołany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, łączący wszystkie środowiska teatralne w Polsce. Mechanizm przyznawania środków opracowano na podstawie raportów finansowych Głównego Urzędu Statystycznego z poprzednich lat. Wypłata środków będzie koordynowana przez urzędy wojewódzkie. Wsparciem merytorycznym zajmie się specjalnie powołana Komisja ds. Funduszu Wsparcia Kultury. Fundusz zostanie uruchomiony poprzez nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została opracowana dzięki współpracy Instytutu Muzyki i Tańca oraz Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.