Instytut Książki (IK) zainicjował nowy program pilotażowy pn. Publishing Proposals, którego celem jest wsparcie dla agentów literackich i wydawców pośredniczących w sprzedaży praw do książek polskich autorów. Wyniki pierwszego naboru wniosków zostaną ogłoszone do 31 sierpnia.

"Instytut Książki zaprasza do nadsyłania zgłoszeń do pilotażowego programu Publishing Proposals. Został on stworzony z myślą o polskich wydawcach i agencjach literackich, które pośredniczą w sprzedaży praw do książek polskich autorów" - poinformowano we wtorek na stronie IK.

Jak wyjaśniono, w ramach tego programu IK może sfinansować przygotowanie 15 stron prezentacji wydawniczej w języku obcym, składającej się z próbnego tłumaczenia książki oraz materiałów informacyjnych na jej temat (np. streszczenia czy recenzji). "Prezentacja ta ma służyć jako narzędzie promocji książki i autora wśród zagranicznych wydawców" - podkreślono na stronie IK.

Wniosek musi złożyć bezpośrednio wydawca lub agent, wypełniając formularz i przesyłając go na adres: proposale@instytutksiazki.pl. W ciągu jednego roku jedno wydawnictwo/agencja może uzyskać finansowanie na maksymalnie 10 proposali.

Pierwszy nabór zostanie rozstrzygnięty do 31 sierpnia (dla wniosków przesłanych do 15 sierpnia). Wnioski będą przyjmowane do 15 dnia każdego miesiąca, a rozpatrywane będą do ostatniego dnia danego miesiąca.

"Pierwsze rozstrzygnięcie odbędzie się do 31 sierpnia 2020, a ostatnie w 2020 r. – do 30 października br. Od stycznia 2021 r. planowana jest kontynuacja programu" - czytamy na stronie IK.

Szczegółowe informacje o programie Publishing Proposals wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie: instytutksiazki.pl >>>