Tegoroczną laureatką niemieckiej literackiej nagrody Georga Buechnera została mieszkająca w Berlinie 82-letnia poetka Elke Erb - poinformowała we wtorek przyznająca to wyróżnienie Niemiecka Akademia Języka i Poezji w Darmstadcie.

Przyznawaną od 1951 roku - również twórcom z ówczesnej NRD oraz z Austrii i Szwajcarii - nagrodę uważa się na najważniejszy dostępny w Niemczech laur literacki. Wiąże się z nią premia pieniężna w kwocie 50 tys. euro.

Jak głosi werdykt darmstadzkiej Akademii, nagrodą uczczono konsekwentne i samodzielne pisarskie dzieło życia, które miało swe początki w 1975 roku w NRD i które po jej zaniknięciu było kontynuowane wytyczoną ścieżką do dziś. "Dla odrzucającej zniechęcenie oświecicielki poezja stanowi polityczną i najbardziej żywą formę poznania" - napisało jury.

Erb jest autorką liryków, krótkich utworów prozatorskich i przekładów, w tym wierszy Mariny Cwietajewej i Sergiusza Jesienina. Z powodu bliskich związków ze wschodnioniemiecką antysystemową opozycją znajdowała się pod obserwacją Stasi i próbowano pozbawić ją członkostwa Związku Pisarzy NRD.

Wśród laureatów nagrody Buechnera jest pięcioro noblistów - Elfriede Jelinek, Heinrich Boell, Elias Canetti, Guenter Grass i Peter Handke. Ten ostatni otrzymał ją w 1973 roku, by w roku 1999 zwrócić premię pieniężną w proteście przeciwko atakom lotniczym NATO na Belgrad i inne miasta w Serbii.

Uroczystość wręczenia tegorocznej nagrody odbędzie się 31 października w Darmstadcie.