Polska Opera Królewska zaprasza na kolejny koncert kameralny z udziałem publiczności, który odbędzie się w sobotę, 20 czerwca 2020 r., w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich. W utworach J.S. Bacha wystąpią: Olga Pasiecznik i Capella Regia Polona pod kierunkiem Krzysztofa Garstki.

Trudno jest ustalić czas powstania i adresata kantaty Non sa che sia dolore BWV 209 Johanna Sebastiana Bacha. Tematem kompozycji jest cierpienie spowodowane koniecznością rozstania z przyjacielem. W rozpacz wybrzmiewającą w pierwszej części kompozycji zostaje jednak ostatecznie tchnięta nuta nadziei, a finałowa aria zachęca do odważnego stawiania czoła temu, co nowe i nieznane.

Pełna radości i zachwytu jest natomiast kantata weselna Weichet nur, betrübte Schatten BWV 202, która zabrzmi w finale koncertu. Skromne wymagania co do obsady (sopranowi solo towarzyszą jedynie: obój, skrzypce i basso continuo) wskazują, iż powstała ona z okazji mieszczańskiego bądź szlacheckiego ślubu. Jej żartobliwy i taneczny charakter z pewnością nie przystawałby żadnemu z dworów książęcych. Niewykluczone, że Bach napisał tę kompozycję z okazji własnych zaślubin z Anną Magdaleną w 1721 roku. Wspaniała muzyka doskonale odzwierciedla treść literackiego przekazu. Początkowy obraz groźnej i mrocznej zimy przemienia się w pejzaż pełnej życia, rozkwitającej wiosny.

Między dwiema kantatami zabrzmi Ouverture g-moll, oznaczona w katalogu Bach Werke Verzeichnis numerem 1070. Autorstwo kompozycji budzi jednak wątpliwości. W głównym źródle – kopii, która wyszła spod ręki Christiana Friedricha Penzela w 1753 roku – widnieje jedynie podpis „Sig. Bach”. Niektórzy badacze skłonni są więc raczej przypisywać dzieło Wilhelmowi Friedemannowi, najstarszemu synowi Johanna Sebastiana. Mógłby na to wskazywać styl kompozycji, a także bliskie relacje, jakie łączyły tego niezwykle utalentowanego potomka Mistrza z Penzelem.

Wykonawcy

 • OLGA PASIECZNIK - sopran
 • ZESPÓŁ INSTRUMENTÓW DAWNYCH POLSKIEJ OPERY KRÓLEWSKIEJ CAPELLA REGIA POLONA
 • KRZYSZTOF GARSTKA - klawesyn, dyrygent

Program

Johann Sebastian Bach

 • Kantata Non sa che sia dolore BWV 209
 • Ouverture g-moll BWV 1070
 • Kantata Weichet nur, betrübte Schatten BWV 202

Bilety dostępne wyłącznie online poprzez stronę www.ewejsciowki.pl

Zasady udziału w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Polską Operę Królewską:

 • Jeśli nie czujesz się dobrze, jesteś chory, miałeś styczność z osobą zainfekowaną – zostań w domu.
 • Zabierz ze sobą maseczkę. Po wejściu do budynku Teatru obowiązuje Cię noszenie maseczki zakrywającej usta i nos.
 • Po wejściu do budynku Teatru zdezynfekuj dłonie (środki do dezynfekcji rąk dostępne są przy wejściu do budynku).
 • Koniecznie podpisz Oświadczenie Uczestnika dostępne na www.operakrolewska.pl. Jeśli masz taką możliwość, przynieś wydrukowane i podpisane oświadczenie, jeśli nie – wypełnij je w Teatrze, w miejscu wskazanym przez obsługę.
 • W dniu koncertu szatnia będzie nieczynna. Okrycie wierzchnie na widownię.
 • Zajmij miejsce na widowni wskazane przez obsługę.
 • Na wydarzenie należy przybyć wcześniej – osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na widownię.
 • Przestrzeń wspólna oraz sanitarna jest dezynfekowana.
 • Widownia będzie zapełniona maksymalnie w 50%.

Johann Sebastian Bach / koncert kameralny. Pasiecznik - Garstka | 20 czerwca 2020r., godz. 19.00 | koncert z udziałem publiczności | transmisja na żywo na kanale YouTube Polskiej Opery Królewskiej

Więcej informacji na: operakrolewska.pl

Wydarzenie na Facebooku >>>