Dzieci i młodzież nie wrócą do szkół przed wakacjami – zapowiedziało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rodzicom i nauczycielom z pomocą przychodzi jednak Filmoteka Szkolna, internetowe, bezpłatne narzędzie zawierające atrakcyjne pomysły na domową edukację, ale i zabawę. W serwisie znaleźć można bogatą bazę filmów, gotowe scenariusze lekcji i krótkie rodzinne ćwiczenia, a kilka razy w tygodniu nowe filmowe inspiracje.
Media

Jak urozmaicić codzienną edukację, by zyskać zainteresowanie dzieci i młodzieży? Jak w prosty sposób uzupełnić realizowane programy nauczania? Filmoteka Szkolna (filmotekaszkolna.pl) oferuje rozwiązanie w formie wyjątkowego zestawu polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych oraz przydatnych materiałów dydaktycznych. Wśród 143 dostępnych tytułów znajdują się m.in. „Wesele” Andrzeja Wajdy i „Wesele” Wojciecha Smarzowskiego, „Lawa” Tadeusza Konwickiego, „Syzyf” Zdzisława Kudły, „Wszystko może się przytrafić” Marcela Łozińskiego czy „Miś Uszatek” Lucjana Dembińskiego. Filmy są udostępniane bezpłatnie uczniom i pedagogom.

Tydzień z edukacją filmową warto rozpocząć od zapoznania się z publikowanymi co poniedziałek na stronie filmotekaszkolna.pl pomysłami dydaktycznymi. Ciekawe propozycje tego, jak w formie krótkich ćwiczeń, zagadnień interpretacyjnych lub całych lekcji powiązać wybrane tytuły filmowe z treściami omawianymi na języku polskim, wiedzy o społeczeństwie, historii czy plastyce odkryją tu zarówno rodzice i opiekunowie młodszych dzieci, jak również nauczyciele i uczniowie ze szkół średnich oraz maturzyści. Codziennie, od poniedziałku do czwartku inspiracje do nauki i zabawy można też znaleźć na facebooku Filmoteki Szkolnej – www.fb.com/FilmotekaSzkolna.

W piątki, w ramach cyklu Filmowe Wagary, proponowane są filmy poruszające uniwersalne tematy, które warto poruszyć z nastolatkami podczas godzin wychowawczych. Zagadnienia do dyskusji w swoich felietonach podsuwa psycholog Katarzyna Wasilewska.

Nauczyciele uczący starszą młodzież mogą skorzystać z bogatej bazy nowych materiałów dydaktycznych do 30 filmów krótkometrażowych dostępnych już wcześniej na stronie filmotekaszkolna.pl. Wśród nich m.in. „Katedra” w reż. Tomka Bagińskiego, „Schody” w reż. Stefana Schabenbecka, „Dwaj ludzie z szafą” Romana Polańskiego; „Tango” Zbigniewa Rybczyńskiego, „Gadające głowy” w reż. Krzysztofa Kieślowskiego, „Muzykanci” Kazimierza Karabasza. Rozbudowane opracowania zawierają zarówno pomysły na praktyczne ćwiczenia, jak i przykładowe zestawy pytań dotyczące środków filmowego wyrazu, m.in. pracy kamery, montażu, kolorów, muzyki i dźwięku, narracji czy elementów świata przedstawionego filmu. Proponowane zadania i aktywności stanowią świetny sposób na pierwszy kontakt z filmami i będą przydatne w rozwijaniu różnorodnych kompetencji, m.in. umiejętności analitycznych, kreatywnego pisania, rzeczowej dyskusji, wzbogacą też warsztat artystyczny uczniów.

Trudniejsze zagadnienia poszerzone zostały o wskazówki dla nauczycieli, dzięki czemu materiały będą też przystępną szkołą filmoznawstwa dla pedagogów i pozwolą odkry
edukacyjne możliwości filmów w inny niż dotąd sposób.

Nauczyciele i opiekunowie młodszych dzieci mogą sięgać do czterech nowych lekcji przygotowanych z myślą o uczniach szkół podstawowych. Pakiet ośmiu krótkometrażowych filmów oraz towarzyszących im materiałów dydaktycznych umożliwi przeprowadzenie zajęć wokół takich zagadnień jak rola sztuki (dokumentalny „Józek” Jadwigi Kędzierzawskiej), natura człowieka (animacja wycinankowa „Igraszki” Kazimierza Urbańskiego), potęga miłości (animacja lalkowa „Orfeusz i Eurydyka” Edwarda Sturlisa), czy poznawanie świata zwierząt i roślin (fabularne „Sombrero” Jadwigi Kędzierzawskiej).

Codziennie dyżury dla nauczycieli i rodziców

Wychodząc naprzeciw potrzebom opiekunów, Filmoteka Szkolna uruchomiła codzienne dyżury telefoniczne umożliwiające otrzymanie precyzyjnych informacji na temat możliwości wykorzystania dostępnych narzędzi zarówno w domu przez rodziców, jak i w szkole.

Postanowiliśmy wesprzeć nauczycieli prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne oraz rodziców, którzy szukają ciekawych zabaw dla swoich dzieci. Dlatego codziennie od poniedziałku do piątku zapraszamy do konsultacji, podczas których pomożemy w odkryciu potencjału filmów dostępnych na stronie filmotekaszkolna.pl i podzielimy się wskazówkami dotyczącymi zaplanowania i przeprowadzenia ćwiczeń polecanych w programie – zaprasza Agata Sotomska, kierowniczka zespołu edukacji filmowej FINA.

Dyżury odbywają się w godzinach 12:00-14:00 pod numerem telefonu +48 (22) 182 47 62. Osoby, które w tym czasie nie mogą skontaktować się z zespołem proszone są o wysłanie maila na adres filmotekaszkolna@fina.gov.pl z informacją o preferowanej porze i formie kontaktu. Filmoteka Szkolna zaproponuje alternatywny termin konsultacji.

Filmoteka Szkolna to zainicjowany w 2009 roku program edukacyjny obejmujący swoim zasięgiem wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w Polsce. Bazą Filmoteki Szkolnej jest pakiet składający się z 65 lekcji tematycznych, w których znajdują się materiały dydaktyczne i 143 filmy fabularne, dokumentalne i animowane pozwalające wprowadzić elementy edukacji filmowej do programów nauczania. W ciągu roku szkolnego nauczyciele i uczniowie mogą uczestniczyć w lekcjach prowadzonych przez ekspertów w szkołach na terenie całego kraju, warsztatach filmowych odbywających się w Warszawskiej i Gdyńskiej Szkole Filmowej oraz Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu, zajęciach organizowanych w siedzibie FINA, jak również kursie filmowo-dziennikarskim Studio Filmoteki Szkolnej. Program Filmoteka Szkolna realizowany jest przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny.

Więcej o Filmotece Szkolnej: www.filmotekaszkolna.pl