Wszelkie decyzje dot. zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak np. muzea, o których mowa w rozporządzeniu rządu z 29 maja, należą do dyrektora instytucji, działającego w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu - poinformowało MKiDN.

Ministerstwo Kultury "w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii" poinformowało na swojej stronie, że wytyczne do ponownego otwarcia dla muzeów i innych instytucji kultury o podobnym profilu zamieszczone na stronie resortu kultury (https://www.gov.pl/web/kultura/muzea-i-galerie-sztuki) pozostają aktualne.

"Oznacza to, że wszelkie decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury typu muzea, o których mowa w przywołanym rozporządzeniu należą do dyrektora instytucji, działającego w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu" - wyjaśniono.

MKiDN przypomniało, że "wprowadzając zmiany form udostępniania w/w instytucji kultury należy mieć na uwadze, że obowiązek zakrywania ust i nosa jest nadal utrzymany w miejscach ogólnodostępnych, w tym: na terenie parków, ogrodów zabytkowych, miejsc postoju pojazdów, chyba że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 m od przebywających w tych miejscach; w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych m.in. na potrzeby kultury i turystyki; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny".

Zaznaczono, że "obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w tego typu budynku z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania".

Jednocześnie zwrócono uwagę, że na podstawie rozporządzenia "osoby wykonujące czynności służbowe (w tym kuriera muzealnego) są zwolnione z obowiązku odbycia kwarantanny (dotyczy podróży na terenie państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej)".

"Ponadto możliwa jest organizacja spotkań, zebrań i innych wydarzeń z udziałem maksymalnie 150 osób" - dodano.