Rozmaite zagadnienia związane z prawem autorskim, praktyczne rozwiązania najczęściej spotykanych problemów i przystępny język. Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA) zaprasza na dwumiesięczny cykl bezpłatnych webinariów m.in. dla artystów, pracowników sektora kultury, edukatorów, studentów. Pierwsze spotkanie już 25 maja.

Bezpłatne, dostępne online webinaria w sposób przystępny, dla osób niebędących prawnikami, tłumaczące najczęściej pojawiające się wątpliwości z zakresu prawa autorskiego odbędą się aż dziesięciokrotnie. We wszystkich z nich będzie można uczestniczyć na facebooku FINA Wałbrzyska 3/5, a poprowadzi je Ksenia Kakareko, dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Mediów WDIiB UW.

Spotkania dotyczyć będą szczegółowych zagadnień stosowania szeroko rozumianego prawa autorskiego, graniczącego także z innymi dziedzinami własności intelektualnej (m.in. znaki towarowe, wzory przemysłowe) takie jak dozwolony użytek prywatny, cytowanie utworów z Internetu, współautorstwo w prawie autorskim, licencje i dochodzenie naruszeń prawa autorskiego.

To wirtualna forma wykładów odbywających się wcześniej w siedzibie FINA (Wałbrzyska 3/5, Warszawa) i cieszących się każdorazowo ogromnym zainteresowaniem. Dzięki dostępności online i wykorzystaniu mediów społecznościowych możliwe będzie dotarcie do jeszcze większej grupy odbiorców.

Reklama

Harmonogram i tematy poszczególnych zajęć:

Reklama
  • 25.05.2020 - Prawo autorskie nie chroni Van Gogha? O przedmiocie ochrony prawa autorskiego
  • 1.06.2020 - Dlaczego prawo autorskie nie chroni Konstytucji? O tym czego prawo autorskie nie chroni, a czego nie uznaje za utwór
  • 08.06.2020 - Co mogę robić w zaciszu domowym, czyli o dozwolonym użytku prywatnym
  • 15.06.2020 - Lepiej razem czy osobno? O współautorstwie w prawie autorskim
  • 22.06.2020 - Jak tworzyć przy użyciu cudzych dzieł? Przeróbki, kontynuacje, kolaże, sampling, remix, inspiracje
  • 29.06.2020 - Czy pracodawca mnie ograbił? Utwór pracowniczy w prawie autorskim
  • 6.06.2020 - Czego autor mi nie może zabronić?
  • 13.06.2020 - Cytowanie utworów z Internetu
  • 20.06.2020 - Zawodowo czy prywatnie. Czym się różni korzystanie z cudzej twórczości?
  • 27.07.2020 - Kraść czy kupować? Licencje i dochodzenie naruszeń prawa autorskiego.

Każde z webinariów w ramach cyklu odbędzie się o godz. 12.00 na profilu FINA Wałbrzyska 3/5 w serwisie Facebook. Udział w spotkaniu nie wymaga rejestracji.

Prowadząca: Ksenia Kakareko, dr nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Mediów WDIiB UW, specjalista ds. badań i rozwoju FINA, członek zarządu SDiW REPROPOL (ozz).

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA) to instytucja powstała 1 czerwca 2017 roku w wyniku połączenia Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Przedmiotem działania FINA jest gromadzenie, katalogowanie, restaurowanie i udostępnianie zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych, dotyczących narodowego i międzynarodowego dziedzictwa audiowizualnego, w tym filmowego, a także współtworzenie, produkcja, rejestracja i promocja dzieł kultury o wysokim poziomie artystycznym w celu ich emisji w mediach publicznych i prywatnych. FINA prowadzi również działalność edukacyjną, kulturalno-oświatową i wydawniczą oraz wykorzystuje nowe technologie do działań w zakresie upowszechniania kultury audiowizualnej. Swoje niezwykle obszerne zbiory FINA częściowo udostępnia online na portalach takich jak m.in.: ninateka.pl, repozytorium.fn.org.pl, gapla.pl, filmotekaszkolna.pl, nitrofilm.pl i inne.

Więcej na: fina.gov.pl >>>