Od poniedziałku kina samochodowe i plenerowe mogą działać. Widzowie będą jednak musieli pozostać w pojeździe lub na wyznaczonym miejscu zarówno przed, w trakcie, jak i po pokazie. Przy wjeździe do kina samochodowego każdy z nich za zgodą powinien też zostać poddany bezdotykowemu mierzeniu temperatury.

W związku z otwarciem od poniedziałku kin samochodowych i plenerowych Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego opublikowało na swojej stronie internetowej wytyczne dla ich organizatorów. Przypomniano w nich, że zgodnie z aktualnymi zaleceniami resortu zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego uczestnicy pokazów powinni pozostawać w bezpiecznej odległości od siebie, co "powinno zostać umożliwione odpowiednim wyznaczeniem miejsc postojowych lub miejsc w plenerze".

Zgodnie z wytycznymi każdy z widzów zarówno przed, w trakcie, jak i po seansie musi pozostać w samochodzie lub na wyznaczonym miejscu. Ruch pieszy - jak wyjaśniono - dopuszczalny jest tylko i wyłącznie w przypadku konieczności skorzystania z toalety. "W przypadku kolejki do sanitariatów osoby muszą zachować 2-metrowy dystans od siebie. Liczba osób w sanitariacie jednoczasowo odpowiada połowie urządzeń przeznaczonych do skorzystania" - czytamy.

Według MKiDN, wszelkie ewentualne dodatkowe usługi na terenie kina - w tym gastronomiczne - o ile będą dozwolone, powinny być dostarczane do samochodu przez obsługę kina bez możliwości opuszczenia pojazdu przez widzów. Ci natomiast powinni być zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą ochronną przez cały okres, w którym będą mieli uchylone okno w pojeździe oraz podczas przebywania poza pojazdem. "Posiadanie środków ochronnych powinno być kontrolowane na etapie wjazdu na teren kina samochodowego lub plenerowego, a w przypadku ich braku organizator powinien zapewnić widzowi te środki we własnym zakresie lub odmówić wjazdu na teren kina" - poinformowano.

Wedle wytycznych, do udziału w pokazach w kinach samochodowych dopuszczane powinny być tylko samochody osobowe, a liczba osób w pojeździe powinna być zgodna z obowiązującymi normami. "Obecnie nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących; wszystkie osoby nie zamieszkujące wspólnie, zobowiązane są do zakrycia ust i nosa w czasie przebywania w samochodzie" - wyjaśniono.

Resort podał też, że przy wjeździe na teren kina samochodowego każdy uczestnik pokazu - za zgodą - powinien zostać poddany przez obsługę bezdotykowemu mierzeniu temperatury, o czym powinien być wcześniej poinformowany. "W przypadku stwierdzania u któregoś z uczestników pokazu temperatury powyżej 37 stopni Celsjusza, osoba taka wraz ze współpasażerami nie uczestniczy w pokazie i nie powinna zostać wpuszczona na teren kina (także o tym powinna być poinformowana przed przyjazdem na seans)" .

W wytycznych znalazła się ponadto zasada, że organizatorzy powinni umożliwić zakup biletów on-line lub w innej formie bezkontaktowej.