Każdego dnia wszyscy tworzymy historię. Udokumentujmy wspólnie ten szczególny czas, w którym żyjemy - zachęcają Archiwa Państwowe i zapraszają do akcji "Archiwum Pandemii A.D. 2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-CoV-2)".

"Nie wiem, czy możemy powiedzieć, że żyjemy w czasach ciekawych. To jest domeną historii i to historia oceni i nazwie nasze czasy. Na pewno natomiast możemy powiedzieć, że żyjemy w czasie niezwykłym, a to już jest pierwsza przyczyna do tego, żeby zachować świadectwa tego czasu i przekazać je przyszłym pokoleniom. Dlatego Archiwa Państwowe inicjują dzisiaj akcję +Społeczna kolekcja dokumentów pandemii 2020+. (...) Apeluję dzisiaj do państwa o to, abyście zechcieli się podzielić z archiwami tym wszystkim, co w czasie stanu epidemii w naszym kraju, zgromadziliście i znaleźliście wokół siebie" - zachęcał naczelny dyrektor Archiwów Państwowych dr Paweł Pietrzyk.

Organizatorzy akcji poinformowali, że jej uczestnikiem może "zostać każdy" - osoby prywatne, stowarzyszenia, fundacje, instytucje, organizacje, wspólnoty społeczne. "Każdy, kto zechce podzielić się swoimi doświadczeniami i refleksjami w postaci dokumentacji powstałej zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. Zapiski, notatki, pamiętniki, dzienniki, ulotki, zdjęcia, memy, blogi, vlogi, nagrania audio i wideo, inne formy medialne i materiały publikowane na stronach internetowych to cenne źródła dokumentujące zjawisko epidemii w naszym kraju, w najbliższym otoczeniu, w życiu codziennym, społecznym, kulturalnym i zawodowym" - podkreślono.

Przekazano, że efektem akcji będzie "wyjątkowa kolekcja dokumentacji z +czasów zarazy+, stworzona przy współudziale całego społeczeństwa". "Powstały w ten sposób zbiór źródeł dotyczących wyjątkowego w dziejach najnowszych Polski doświadczenia, ukaże jego skutki zarówno w wymiarze prywatnym, jak i instytucjonalnym. Przekazane materiały zostaną udostępnione w serwisie Szukaj w Archiwach (www.szukajwarchiwach.gov.pl), gdzie każdy będzie mógł je przeglądać w formie online" - dodano.

Podano, że w akcji biorą udział 33 archiwa państwowe, ich 39 oddziałów w całej Polsce oraz Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, a zebrane i powstałe w czasie pandemii materiały, można przekazywać drogą elektroniczną lub tradycyjną.

Poinformowano, że "forma przekazywanych materiałów jest dowolna od różnego typu dokumentów np. rękopisy, maszynopisy, albumy, zdjęcia, ulotki, wycinki prasowe, gazetki okolicznościowe, afisze, plakaty, mapy, dokumentację techniczną, po nagrania audio i wideo, blogi, vlogi, memy". "Przekazując materiał musisz być jego właścicielem, czyli może być on wytworzony tylko i wyłącznie przez ciebie, albo powinieneś posiadać zgodę prawnego właściciela na dysponowanie nim" - zaznaczono.

Archiwa Państwowe przekazały, że "każdy materiał powinien być opisany, aby jak najlepiej posłużył jego przyszłym badaczom i użytkownikom". "W opisie należy zawrzeć następujące dane: imię i nazwisko właściciela materiału, tytuł (nazwa) dokumentu, temat zdjęcia, miejsce i czas wykonania/sporządzenia dokumentu/zdjęcia/nagrania, adres przekazującego do dalszej korespondencji" - podano w informacji prasowej.

W każdym z 33 archiwów państwowych i ich 39 oddziałów czekają na darczyńców specjalne pojemniki oznaczone hasłem "Archiwum Pandemii A.D. 2020". W pojemniku należy umieścić zbiory, które chce się przekazać. W trakcie wizyty zostaniemy poproszeni przez pracownika archiwum państwowego o podpisanie umowy darowizny. "W umowie potwierdzasz przekazanie materiałów oraz swoje prawo do dysponowania nimi" - wyjaśniono.

Dodano, że jeśli ktoś chciałby zachować dla siebie kopie przekazywanej dokumentacji, powinien poinformować o tym pracownika archiwum. Archiwum przygotuje kopie przejmowanych materiałów w formie cyfrowej (w wyjątkowych przypadkach może być wykonana także kopia tradycyjna w późniejszym, uzgodnionym z daną osobą terminie).

"Skrzynka Archiwum Pandemii będzie otwierana po 4-5 dobach kwarantanny przekazanej dokumentacji. Wtedy też będzie możliwe sporządzenie dla ciebie kopii i przesłanie ich na twój adres pocztą elektroniczną. Po otwarciu skrzynki Archiwum Pandemii i zweryfikowaniu jej zawartości, otrzymasz od nas również egzemplarz umowy podpisanej przez dyrektora właściwego archiwum państwowego oraz list od Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z podziękowaniem za włączenie się do akcji" - czytamy na stronie Archiwów Państwowych.

Poinformowano także, że zgłoszenie chęci udziału w akcji można przesłać na adres: archiwumpandemii@archiwa.gov.pl, gdzie organizatorzy odpowiedzą na pytania, udzielą dalszych informacji oraz wskażą, do którego archiwum najlepiej przekazać materiał.

"Możesz też bezpośrednio przesłać materiały na adres podany przez właściwe dla twojego miejsca zamieszkania archiwum. Bazę adresów podamy już wkrótce" - napisano.