"Pismo. Magazyn opinii" oraz "Dwutygodnik" nie otrzymały dotacji od ministerstwa kultury w pierwszym naborze wniosków o dofinansowanie działalności na rok 2020. Po złożeniu odwołań resort kierowany przez Piotra Glińskiego zdecydował jednak o przyznaniu wsparcia dla obu tytułów - pisze serwis press.pl.

Po rozpatrzeniu odwołań Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało odpowiednio:

  • 70 tysięcy złotych dla "Pisma" oraz
  • 50 tysięcy złotych dla "Dwutygodnika".

Łącznie w procedurze odwoławczej przyznano ponad 900 tys. zł na wsparcie 23 czasopism.

Pomimo złożenia odwołania ministerstwo kultury nie przyznało dotacji m.in. dla: dodatku "Książki w Tygodniku” (Tygodnik Powszechny), "Uważam Rze Historia”, "Krytyki Politycznej” oraz "Liberte!” (Fundacja Liberte!).