W związku z zagrożeniem koronawirusem zamykane są kina, teatry i placówki kulturalne. W całej Polsce odwoływane są także kolejne koncerty i wydarzenia. Warszawskie kluby i dyskoteki odwołują imprezy.

11 marca rząd zapowiedział zawieszenie na najbliższe dwa tygodnie działalności placówek oświatowych oraz kin i teatrów.

Literalnie nie zostały wymienione na liście kluby taneczne i dyskoteki.

Zaraz po tej decyzji wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł wydał komunikat w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.

"Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

  • zarządzam do 25 marca br. zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;
  • polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do 25 marca br. działalności klubów dziecięcych i żłobków. Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie."

Zostały też podane podstawy prawne:
- art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
- art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
- art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.


Art. 37. dział. kult. określa Zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych
1.Prezes Rady Ministrów może z powodu żałoby narodowej zarządzić, na czas jej trwania, zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych.
2.Wojewoda może z powodu klęski żywiołowej lub w celu zapobieżenia epidemii albo ze względu na żałobę, na czas niezbędny, zarządzić zawieszenie organizowania imprez określonych w ust. 1 na terenie województwa lub jego części.

Zadaliśmy pytanie ministerstwu kultury i wojewodzie mazowieckiemu, ale niestety z tego pierwszego odpowiedzi nie otrzymaliśmy, wojewoda zaś przesłał nam jedynie treść komunikatu.

Na razie decyzja o zawieszeniu działalności należy do klubów.

Na przykład Klub taneczny The View Warsaw zamieścił w środę, 11 marca, komunikat informujący, że: "w związku z nadzwyczajną sytuacją w Polsce związaną z zagrożeniem epidemiologicznym, z troski o Wasze i nasze zdrowie, odwołujemy imprezy klubowe w nadchodzący weekend. Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze i w pełni poddajemy się zaleceniom sanitarnym. Wydarzenia zostaną przeniesione na inne terminy, o których poinformujemy Was w nadchodzących dniach".

Podobnie postąpił warszawski Bank Club, który odwołał imprezy klubowe zaplanowane na 13 i 14 marca.

Warszawskie Palladium zawiesiło repertuar na marzec oraz odwołało koncerty zaplanowane na najbliższy czas. W komunikacie zamieszczonym na Facebooku poinformowano, że: "W związku z decyzją sztabu kryzysowego z udziałem Ministra Kultury od 12 marca do 25 marca włącznie działalność teatrów w Polsce zostaje zawieszona. Tym samym informujemy o zawieszeniu repertuaru w miesiącu marcu oraz kilku wydarzeń zaplanowanych na początek kwietnia w Teatrze/Klubie Palladium".

Klub Stodoła przeniósł już termin koncertu Lady Pank (z 14 marca na 8 maja) oraz występ Lao Che (z marca na koniec czerwca). Trwają też prace nad przełożeniem terminów pozostałych koncertów.

Stołeczna Progresja odwołała wszystkie koncerty co najmniej do 5 kwietnia. W komunikacie napisano: "Jesteśmy w stałym kontakcie z agencjami polskimi i zagranicznymi w celu przeniesienia koncertów na późniejsze daty. Sytuacja jest wyjątkowa i nadzwyczajna. Cała branża jest po raz pierwszy postawiona przed takim wyzwaniem i pilnie pracujemy nad tym, żeby nie odwoływać, a przekładać koncerty. Może to potrwać jeszcze kilka dni, ale jak najszybciej postaramy się uruchomić wszelkie procedury związane ze zwrotami biletów."

Klub Dekada (warszawska Ochota) nie podjął jeszcze decyzji o tym, czy odwołuje imprezy zaplanowane na najbliższe dni (CzwartkoTeka, Happy Friday oraz niedzielne Warsaw Celebration). Jeszcze dziś, 12 marca, ma zostać opublikowany komunikat w tej sprawie na Facebookowym funpage'u Dekady.