Istniejący ponad 10 lat Żydowski Uniwersytet Otwarty przy Centrum Kultury Jidysz w Warszawie zaprasza wszystkich zainteresowanych historią i kulturą żydowską na zajęcia. 26 lutego rusza semestr letni roku akademickiego 2019/2020. Jego temat przewodni to „Żydowskie Eko-logie”. ŻUO jest otwarty dla wszystkich bez względu na wiek i wykształcenie. Zajęcia odbywają się pod patronatem rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Semestr letni rozpocznie się w środę 26 lutego o godz. 17.30 wykładem inauguracyjnym, na który wstęp jest wolny.

Temat przewodni semestru letniego 2020: Żydowskie Eko-logie

W semestrze letnim Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego temat przewodni to kwestie związane ze środowiskiem naturalnym oraz krytyczne podejście do nich, a więc przede wszystkim ekologia i ekokrytyka. Zagadnienia te będą analizowane z perspektywy studiów żydowskich, poczynając od wykładni Tory, poprzez żydowską filozofię i mistykę w jej aspektach związanych z naturą aż po żydowskie imaginarium fauny i flory w literaturze i sztukach wizualnych, a nawet food studies. Podjęta zostanie również problematyka historii środowiskowej Zagłady i ekocydu, a także ekologii świadectwa, judaistyczne interpretacje współczesnych problemów środowiska ze szczególnym uwzględnieniem współczesnego Izraela. Zagadnienia te będą podejmowane z szerokiej perspektywy historycznej i społecznej, a także pod kątem interpretacji na polu literatury, sztuk plastycznych oraz antropologii kultury.

Wśród wykładowców znajdą się między innymi: dr hab. Julia Fiedorczuk, dr Patrycja Dołowy, Bella Szwarcman-Czarnota, Karolina Koprowska, dr hab. Roma Sendyka. W tym semestrze odbędą się także literackie zajęcia seminaryjne związane z tematem przewodnim, a także miejskie wycieczki historyczno-badawcze (kibuc Grochów, Wołomin).

Co to jest Żydowski Uniwersytet Otwarty (ŻUO)?

Żydowski Uniwersytet Otwarty to interdyscyplinarne zajęcia z kultury żydowskiej, obejmujące wykłady i warsztaty skierowane do wszystkich, którzy zainteresowani są historią i kulturą żydowską i chcieliby pogłębić swoją wiedzę w zakresie filozofii, teatru, literatury czy sztuk wizualnych. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów z całej Polski i zza granicy, a grono współpracujących wykładowców regularnie się poszerza. Wśród nich są m.in: dr hab. Adam Lipszyc (PAN), prof. Jacek Leociak (PAN), dr hab. Roma Sendyka (UJ), dr hab. Agata Bielik (Uniwersytet w Nottingham), prof. Paweł Śpiewak (UW), dr Elżbieta Janicka (PAN), dr Natalia Krynicka (Sorbona), prof. Hanna Zaremska (PAN). Na zajęcia składa się kilka bloków tematycznych prowadzonych przez różnych wykładowców i skupionych wokół tematu przewodniego, który zmienia się co semestr. Program obejmuje 75 godzin zajęć akademickich uzupełnionych o spotkania z ważnymi postaciami, dyskusje, pokazy filmów oraz wizyty w instytucjach kultury i spacery tematyczne. Takich zajęć nie oferuje żadna warszawska uczelnia.

ŻUO ma też specjalną ofertę dla studentów UW - regularnie uczęszczający na zajęcia po ukończeniu semestru i zdaniu egzaminu uzyskują 5 punktów ECTS w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich.

Wykłady odbywać się będą w Centrum Kultury Jidysz, ul. Andersa 15 w środy oraz w wybrane poniedziałki w godzinach 17.30-20.30.

Zgłoszenia do 25 lutego 2020 r. lub do wyczerpania limitu wolnych miejsc.

Szczegóły i zapisy poprzez formularz dostępny na stronie internetowej: jidyszland.pl/zuo
Link do wydarzenia na FB: facebook.com >>>

Więcej informacji pod numerem tel. 22 40 991 00 i pod adresem e-mail: ckj@jidysz.org.pl
Koordynatorka projektu: Michalina Jadczak

OPŁATY
Opłata semestralna zwykła: 150 zł
Opłata semestralna dla studentów, seniorów i słuchaczy UTW: 100 zł