W piątek Henryk Jacek S. oficjalnie przestał być dyrektorem Teatru Bagatela w Krakowie. Urząd Miasta Krakowa przygotowuje nowy statut tej instytucji i przewiduje w nim m.in. dwóch dyrektorów. Konkurs na nowe władze ma być ogłoszony w połowie lutego.

„Z dniem 31 stycznia rozwiązano umowę z dotychczasowym dyrektorem Teatru Bagatela. Decyzję taką podjął prezydent Jacek Majchrowski, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w teatrze: NSZZ Solidarność Pracowników Teatru Bagatela, Związku Zawodowego Aktorów Polskich przy Teatrze Bagatela, a także po uzyskaniu opinii Stowarzyszenia Dyrektorów Teatrów oraz Stowarzyszenia Związku Artystów Scen Polskich” – powiedziała w piątek PAP rzeczniczka prasowa prezydenta Krakowa Monika Chylaszek.

Henryk Jacek S. udał się na urlop po tym, jak w jesieni grupa byłych i obecnych pracownic teatru oskarżyła go o nadużycia, w tym mobbing. Mężczyzna usłyszał także prokuratorskie zarzuty dotyczące nakłaniania do poddania się czynności seksualnej oraz łamania praw pracowniczych. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

Urząd Miasta Krakowa przygotowuje nowy statut dla Bagateli – zmiana dokumentu jest w trakcie procedowania. W projekcie nowego statutu rozdzielono funkcję dyrektora naczelnego i dyrektora artystycznego teatru, zastępcy dyrektora będą powoływani i odwoływani przez prezydenta Krakowa – z jego inicjatywy lub na wniosek dyrektora teatru, jak ma to miejsce w większości statutów miejskich teatrów (Teatr STU, Teatr Variete, Teatr Łaźnia Nowa).

Konkurs na nowego dyrektora teatru zostanie ogłoszony w połowie lutego, po zatwierdzeniu nowego statutu przez Radę Miasta Krakowa - co zaplanowane jest na 12 lutego.

Kandydaci od ogłoszenia konkursu będą mieli 30 dni na złożenie ofert. Dyrektora wybierze komisja konkursowa, w skład której wejdą przedstawiciele organizatora, krakowskiego środowiska teatralnego, związków zawodowych i stowarzyszeń twórczych. Zakończenie postępowania konkursowego planowane jest do końca kwietnia.

W projekcie nowego statutu znalazł się również katalog dozwolonej działalności gospodarczej prowadzonej przez teatr oraz rozszerzono zakres działalności, co umożliwi pozyskiwanie przez instytucję środków z dodatkowych źródeł.