Tę komedię Szenderowicz oparł na motywach sztuki Maxa Frischa „Biedermann i podpalacze” napisanej w 1957 roku, kiedy to Europejczycy nie mogli się jeszcze otrząsnąć po koszmarze wojny, a pisarze większość swojej twórczości poświęcali analizie wydarzeń, stawiali pytania, jak w ogóle mogło do niej dojść. W alegorii, którą stworzył Frisch, pan Biedermann, przeciętny przedstawiciel mieszczaństwa, przyjął pod swój dach podpalaczy i udawał, że nie widzi z ich strony zagrożenia aż puścili go z dymem.

Pan Ein, bohater Szenderowicza, antykwariusz i restaurator, żyje współcześnie w jednym z miast gdzieś w Europie. Jest dobrym obywatelem, płaci regularnie podatki. Nie wtrąca się do polityki. Do czasu! Spokojny byt pana Eina i jego rodziny zakłócają włodarze miasta, którzy, ofiarowują mu - rzekomo dla jego dobra - opiekę przed szerzącymi się pożarami. Eskalacja tej „opieki” zmusza pana Eina do działania. W przeciwieństwie do Biedermanna, pan Ein nie jest obojętny. Czy samotnie wygra ten pojedynek z bezwzględną władzą?
Wiktor Szenderowicz, uznany za „mistrza satyry politycznej” w Rosji, ostrym piórem kreśli obraz zmagań szarego obywatela z wszechwładzą. I „śmieszno i straszno”, jak mówią Rosjanie.

WIKTOR SZENDEROWICZ
Pan Ein i problemy ochrony przeciwpożarowej

(Gospodin Ajn i problemy protiwopożarnoj biezopasnosti)

Przekład: JERZY CZECH
Reżyseria: WOJCIECH ADAMCZYK
Scenografia MARCELINA KUNIKOWSKA – POCZĄTEK
Kostiumy ANNA ENGLERT
W obsadzie m.in. : Joanna Jeżewska, Leon Charewicz, Andrzej Zieliński.Premiera na Scenie Głównej 13 kwietnia 2019 r. , godz. 19.00