Ponad sto prac 49 artystów zaprezentowano na przekrojowej wystawie polskiego malarstwa XX i XXI wieku pt. „Co po Cybisie?” w warszawskiej galerii Zachęta. Ekspozycja otwarta będzie dla publiczności od soboty.

„Pokazujemy twórczość artystów z kanonu polskiej sztuki współczesnej — laureatów Nagrody im. Jana Cybisa. To bardzo ważna nagroda, przyznawana pod patronatem Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków od 1973 r. Ta nagroda z jednej strony przypomina wybitnego malarza Jana Cybisa, a z drugiej honoruje twórczość żyjącego artysty" – powiedział PAP kurator wystawy Michał Jachuła. "Eksponujemy prace nagrodzonych artystów i jedną patrona nagrody - Jana Cybisa” – dodał.

„Na wystawie zobaczyć będzie można m.in. klasyków współczesności, twórców reprezentujących postawy konceptualne, pedagogów i eksperymentatorów oraz kilka postaw wartych przypomnienia a obecnie pozostających na marginesach historii sztuki” - zaznaczył kurator.

Ekspozycja z jednej strony koncentruje się na najważniejszych, historycznych już dzisiaj pozycjach artystycznych „po Cybisie”. Z drugiej jej ambicją jest – jak zapewnił Jachuła - "zaprezentowanie prac ukazujących stan współczesnego malarstwa, dyktowany dążeniem do eksperymentu oraz redefiniowania, czym może być malarstwo, które wymyka się niekiedy z +ram+ medium kojarzonego zwykle z płótnem i farbą". Jest to widoczne na wystawie, na której obok obrazów znajdują się prace przestrzenne, budowane w oparciu o światło, o tekst.

Wystawa, podzielona według różnych wątków, problemów, tematów, zajmuje siedem sal galerii Zachęta. Każda sala opatrzona jest tytułem, np. „Litania malarza”, który zaczerpnięty został z utworu poetyckiego Ryszarda Grzyba. W pracach pokazywanych w tej sali pojawia się duża różnorodność wątków, tematów – są tam obrazy niemal publicystyczne, także o zabarwieniu politycznym, są abstrakcje, martwe natury, prace o śmierci.

W innej sali zatytułowanej „Zmierzch obrazu” – ten tytuł pochodzi od dzieła Erny Rosenstein – prezentowane są prace poruszające takie tematy, jak narodziny, sprawy życia i śmierci, kondycji sztuki, „życia” samego obrazu. Z kolei w sali pt. „Doświadczenie” zgromadzone zostały prace artystów, którzy uczestniczyli w słynnej wystawie Arsenału „Przeciw faszyzmowi”. Pokolenie to po doświadczeniach wojny i socrealizmu potrafiło się przeciwstawić obowiązującym wówczas doktrynom politycznym i wiele spraw w polskiej sztuce współczesnej ujęło na nowo. W przestrzeni sali pt. „Twój pejzaż” – tytuł pochodzi od pracy Stanisława Fijałkowskiego - motywem przewodnim jest witalność, biologiczność, życiodajne energie; tematy te widać w pracach Jana Dobkowskiego, Erny Rosenstein, Jerzego Panka i Stanisława Fijałkowskiego.

Wystawie towarzyszyć będzie książka. Oprócz przykładów prac malarskich wszystkich uczestników pokazu znajdą się w niej m.in. nowe wywiady z artystami oraz wybór rozmów z twórcami nieżyjącymi.

Artyści biorący udział w wystawie to: Jan Berdyszak, Henryk Błachnio, Krzysztof Bucki, Tomasz Ciecierski, Jan Cybis, Józef Czapski, Witold Damasiewicz, Andrzej Dłużniewski, Jan Dobkowski, Tadeusz Dominik, Jan Dziędziora, Wojciech Fangor, Stanisław Fijałkowski, Stefan Gierowski, Ryszard Grzyb, Aleksandra Jachtoma, Barbara Jonscher, Jerzy Kałucki, Koji Kamoji, Łukasz Korolkiewicz, Jan Lebenstein, Robert Maciejuk, Zbigniew Makowski, Eugeniusz Geno Małkowski, Jadwiga Maziarska, Leon Michalski, Jerzy Mierzejewski, Jarosław Modzelewski, Jerzy Nowosielski, Kazimierz Ostrowski, Roman Owidzki, Jerzy Panek, Włodzimierz Pawlak, Teresa Pągowska, Erna Rosenstein, Jadwiga Sawicka, Jacek Sempoliński, Jacek Sienicki, Marek Sobczyk, Paweł Susid, Grzegorz Sztwiertnia, Leon Tarasewicz, Jan Tarasin, Tomasz Tatarczyk, Jerzy Tchórzewski, Jacek Waltoś, Ryszard Winiarski, Maria Wollenberg-Kluza, Rajmund Ziemski.

Wystawa będzie czynna do 16 grudnia 2018.