Jedno z najbardziej oryginalnych międzynarodowych wydarzeń kulturalnych w Polsce ponownie we Wrocławiu. 13. edycja festiwalu, który od tego roku przyjmie formułę biennale, odbędzie się pod hasłem „Widzialni/Niewidzialni”. Między 13 a 22 lipca publiczność usłyszy głos artystów z całego świata, których twórczość zwraca uwagę na globalne problemy współczesnego społeczeństwa.
ikona lupy />
Grzegorz Bral / Media

Po rocznej przerwie, z tematem „Widzialni/Niewidzialni” powraca Brave Festival, który będzie teraz odbywał się w cyklu dwuletnim. Jest to zasługa dofinansowania, jakie organizatorzy – Stowarzyszenie Kultury Teatralnej „Pieśń Kozła” – otrzymali od gminy Wrocław. Fundusze na wydarzenie przekazało również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ikona lupy />
Syrian Expat Philharmonic Orchestra / Media

Festiwal od początku swojego istnienia zwraca uwagę na trudności z jakimi zmagają się ludzie w różnych częściach świata. Nie inaczej będzie tym razem. Tegoroczna edycja Brave Festival będzie stanowiła punkt wyjścia w dyskusji nad problemami, z jakimi mierzy się współczesne społeczeństwo. Artyści z całego globu pokażą wyjątkowe projekty artystyczne, które są ich opowieścią o marginalizacji określonych grup ze względów obyczajowych, politycznych czy ekonomicznych.

– Na co dzień nie dostrzegamy prawdziwych bohaterów współczesnego świata – artystów, którzy poprzez swoją sztukę realnie wpływają na przemiany społeczne. Oni są wszędzie wokół nas, wystarczy ich zauważyć – o temacie tegorocznej edycji mówi Grzegorz Bral, dyrektor Brave Festival. – Przez 14 lat organizowania Brave’a zbudowaliśmy społeczność, która nie boi się poruszać trudnych i jednocześnie ważnych tematów. Podobnie będzie w tym roku, co odzwierciedla temat edycji: „Widzialni/Niewidzialni”. Po raz kolejny przedstawimy światu wyjątkowych artystów, którzy tworzą sztukę o ogromnym znaczeniu, jednak pomijaną w kulturze masowej – dodaje Bral.

ikona lupy />
Menes La Plume / Media

Jednym z głównych punktów tegorocznej edycji będzie występ Syrian Expat Philharmonic Orchestra (tłum. Syryjska Orkiestra Symfoniczna na Obczyźnie), składającej się z profesjonalnych muzyków, którzy z powodu toczącego się konfliktu zbrojnego zostali zmuszeni do opuszczenia ojczyzny i zamieszkania w Europie. Artyści mimo trudnej sytuacji stale walczą o zachowanie narodowego dorobku kulturalnego. Koncert muzyków otworzy tegoroczny festiwal.

Podczas Brave Festival widzowie będą mogli zobaczyć również energetyczny występ zespołu Meninas de Sinha, znanego publiczności z 2012 roku. Grupa została stworzona przez mieszkanki brazylijskiego stanu Minais Gerais, które zostały odrzucone przez lokalną społeczność. Kobiety wspólną inicjatywą sprzeciwiły się dyskryminacji, a dzięki terapeutycznej roli swojej sztuki podjęły także walkę z depresją.

– Brave Festival zawsze podejmował ważne tematy. Tak będzie i w tym roku, ponieważ nie sposób przemilczeć tak istotnych i aktualnych kwestii jak problemy uchodźców czy migracje wewnętrzne. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się na zaproszenie Menes La Plume – rapera z Kongo, który ze względu na swoją działalność sprzeciwiającą się władzy, zmuszony był do ucieczki do Malawi, gdzie trafił do obozu dla uchodźców– podkreśla Marek Mieleszko, kurator programowy Brave Festival.

W tym roku oprócz samego festiwalu odbędzie się szereg wydarzeń towarzyszących. Wśród nich warto wymienić spotkania Brave Meetings, podczas których widzowie będą mogli porozmawiać z artystami i pogłębić dyskusję na temat poruszanych problemów. Ponieważ dzielenie się wiedzą jest jednym z celów Brave Festival, kontynuowany będzie cykl warsztatów adresowanych do młodych tancerzy i aktorów. W ramach festiwalu odbędzie się również 12. Przegląd Filmowy Brave Forbidden Cinema, który wyrósł do rangi osobnego wydarzenia. Widzowie będą mieli okazję zapoznać się z odważnymi projektami filmowymi, poruszającymi ważne problemy społeczne.

Wrocławski festiwal to nie tylko wydarzenie o charakterze kulturalnym – ma również swój wymiar społeczny. Od początku istnienia dochód z biletów i karnetów jest przekazywany międzynarodowej organizacji humanitarnej ROKPA. Na całym świecie prowadzi ona projekty niosące pomoc najuboższym. Do tej pory podczas wszystkich edycji Brave Festival zebrano ponad 840 tysięcy złotych. Środki zostały przeznaczone m.in. na projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Tybecie.

Więcej szczegółowych informacji wkrótce na: www.bravefestival.pl.