Rada Miasta Gdańska przyjęła w czwartek jednogłośnie uchwałę o nadaniu honorowego obywatelstwa miasta Gdańska prof. Joannie Muszkowskiej-Penson, więźniarce Ravensbrueck, działaczce opozycji antykomunistycznej i byłej osobistej lekarce Lecha Wałęsy.

W głosowaniu podczas sesji Rady Miasta Gdańska wzięło udział 31 radnych. W RMG zasiada 22 radnych Platformy Obywatelskiej oraz 12 radnych Prawa i Sprawiedliwości.

"Chcemy poprzez jej osobę podziękować całemu pokoleniu II Rzeczpospolitej zaangażowanemu w walkę o niepodległą Polskę w czasie II wojny światowej, a także branie udziału w odbudowie Polski. Oni mieli odwagę, czas, ochotę, by pomagać tym, którzy budowali opozycję w latach 70. i w czasach Solidarności. Zwracam uwagę, że w każdych okolicznościach trzeba zachować pewien katalog wartości. Prof. Penson jest osobą niezwykle skromną. Przyjmując ten tytuł czyni honor nam" - powiedział prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, przedstawiając życiorys profesor.

Uchwałę o nadaniu Muszkowskiej-Penson tytułu honorowego obywatela miasta Gdańska wnieśli radni PO.

Data nadzwyczajnej sesji RMG, podczas której wręczony zostanie tytuł honorowego obywatelstwa miasta Gdańska, nie jest jeszcze znana. Jej termin uzależniony jest od planów córki Muszkowskiej-Penson, pełniącej obecnie funkcję prorektora na uniwersytecie w Glasgow (Szkocja), która - według życzenia laureatki - ma także uczestniczyć w uroczystości.

Prof. Joanna Muszkowska-Penson urodziła się 25 października 1921 r. w Warszawie. Jest absolwentką Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 1940-1941 była żołnierzem Związku Walki Zbrojnej w Warszawie. W marcu 1941 roku została aresztowana przez gestapo; więziona na Pawiaku, od września 1941 roku w obozie koncentracyjnym w Ravensbrueck, uwolniona w kwietniu 1945 r.

W latach 1950-1980 zatrudniona była w Klinice Chorób Nerek Akademii Medycznej w Gdańsku; w latach 1980-1991 była ordynatorem oddziału wewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego w Gdańsku. W tej uczelni przeszła wszystkie stopnie medycznego wtajemniczenia - w 1961 r. została doktorem, w 1971 r. doktorem habilitowanym, w 1976 r. profesorem tytularnym. Specjalizowała się w chorobach wewnętrznych, naukowo zajmowała się chorobami nerek.

W sierpniu 1980 r. z personelem Szpitala Wojewódzkiego służyła pomocą medyczną strajkującym w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Od sierpnia 1980 do 1990 r. była osobistą lekarką i tłumaczką Lecha Wałęsy. W 1988 r. była tłumaczem podczas spotkań Margaret Thatcher i Francois Mitterranda z Lechem Wałęsą w Gdańsku. W Solidarności była od września 1980 roku.

Od dnia wprowadzenia stanu wojennego, 13 grudnia 1981 r., do lipca 1982 r. w swoim mieszkaniu ukrywała działaczy Ruchu Młodej Polski oraz organizowała opiekę lekarską dla ukrywających się działaczy podziemia.

Od 1982 r. pracowała społecznie w punkcie charytatywnym przy parafii św. Brygidy przy rozdzielaniu lekarstw i sprzętu medycznego z Zachodu; od 1983 r. organizowała hospicjum Pallottinum, prowadzone przez ks. Eugeniusza Dutkiewicza.

Muszkowska-Penson kolportowała podziemne wydawnictwa; 14 czerwca 1984 r. aresztowana, przetrzymywana w areszcie śledczym w Gdańsku, zwolniona po kilku dniach. Od 1991 r. jest na emeryturze. Od 2006 r. pracuje jako wolontariusz w biurze b. prezydenta RP Lecha Wałęsy.

Jej mężem był Jakub Penson, lekarz w getcie w Warszawie, w latach 50. i 60. ub. wieku rektor Akademii Medycznej w Gdańsku.

W 2006 r. została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2016 r. odebrała Odznakę Honorową "Za zasługi dla ochrony praw człowieka", przyznawaną przez Rzecznika Praw Obywatelskich.