W tym roku Dziennik Gazeta Prawna po raz ósmy przyzna Economicusy: nagrody dla najlepszych książek ekonomiczno-biznesowych na naszym rynku wydawniczym. To największy tego typu konkurs w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 23 marca.
Zasady naszego konkursu nie ulegają zmianie. Tak jak w poprzednich latach przyznajemy nagrody w trzech kategoriach:
1 „Książka roku” – to nagroda dla najlepszej publikacji promującej wiedzę ekonomiczną napisanej przez polskiego autora. W tej najważniejszej z economicusowych nagród chcemy wyróżnić przystępne i pobudzające debatę publiczną prace o mechanizmach funkcjonowania gospodarki. Zwycięzcy z lat poprzednich to: „Biznes po prostu” Leszka Czarneckiego (2012), „Dlaczego gospodarka światowa potrzebuje krachu finansowego” Jana Toporowskiego (2013), „OFE. Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce” Leokadii Oręziak oraz „O lepszy ład społeczno-ekonomiczny” Tadeusza Kowalika (2014), „Czas pokera” Andrzeja K. Koźmińskiego (2015), „Rewolucja energetyczna” Marcina Popkiewicza (2016), „Paradoks euro. Jak wyjść z pułapki wspólnej waluty?” Stefana Kawalca i Ernesta Pytlarczyka (2017).
2 „Poradnik roku” – to nagroda dla najlepszej książki polskiego autora, która pełni funkcję poradnika ekonomiczno-biznesowego. Uczy, jak robić interesy, skuteczniej negocjować albo inwestować. W poprzednich latach nagrodzeni w tej kategorii byli m.in. Tomasz Budziak, Wiesław Jasiński, Andrzej J. Blikle czy Monika Bryl.
3 „Najlepsza książka zagraniczna” – nagroda w tej kategorii uhonoruje najlepsze tłumaczenie zagranicznej książki ekonomiczno-biznesowej, które zostało wydane na polskim rynku. Triumfatorami poprzednich edycji były m.in. głośne prace Roberta Shillera i George’a Akerlofa, Nassima Taleba, Elinor Ostrom, Daniela Kahnemana, Thomasa Piketty’ego czy Mariany Mazzucato.
Książki do konkursu zgłaszają wydawnictwa. Każde z nich może przysłać nie więcej niż pięć pozycji w każdej kategorii. Do konkursu mogą stanąć utwory wydane między 1 marca 2017 r. a 1 marca 2018 r. Na książki (po 10 egzemplarzy każdej ze zgłoszonych pozycji) czekamy pod adresem Dziennik Gazeta Prawna INFOR BIZNES Sp. z o.o., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa. Książkom powinien towarzyszyć dopisek „Economicus”.
Wszelkie pytania natury organizacyjnej prosimy kierować na adres: anna.beczek@infor.pl
Dziennik Gazeta Prawna
Ze wszystkich nadesłanych redakcja DGP wybierze maksymalnie 30 tytułów (po 10 w każdej kategorii). Następnie do gry wejdzie kapituła złożona z polskich autorytetów akademickiej i praktycznej ekonomii. To jej głosowanie zadecyduje o tym, kto dostanie nagrody. Ich wręczenie odbędzie się w maju 2018 r. O szczegółach uroczystego wręczania będziemy informowali na łamach DGP. Podobnie jak przed rokiem, zwycięzcy oraz finaliści Economicusa mogą liczyć na szerokie omówienie i prezentację nagrodzonych książek na łamach Dziennika Gazety Prawnej.