Wykonania utworów Stanisława Moniuszki zainaugurują w niedzielę w Kopali Soli „Wieliczka” (Małopolskie) cykl koncertów „Pieśń – Teatr Słowa”, który będzie poświęcony polskiej pieśni artystycznej. Projekt realizuje Opera Krakowska.

Koncert „Śpiewnik domowy”, czyli pieśni i ballady Stanisława Moniuszki, odbędzie się w komorze Jana Haluszki. Podczas wieczoru wystąpią soliści: Wioletta Chodowicz, Robert Gierlach, Michał Kutnik oraz przy fortepianie Olga Tsymbaluk. Z pieśnią zmierzą się także wokaliści, stawiający pierwsze kroki na profesjonalnych scenach i estradach.

„Mimo, że będziemy mieć do czynienia z dziełami jednego twórcy, to z całą pewnością repertuar ujmie słuchaczy swoją różnorodnością nastrojów, pięknem poezji, wielobarwnością głosów solistów oraz mistrzowskim sposobem narracji muzycznosłownej w brawurowym, moniuszkowskim wydaniu” – powiedziała kierownik artystyczny projektu „Pieśń – Teatr Słowa” Katarzyna Oleś-Blacha. Za stronę dramaturgiczną i plastyczną koncertu odpowiadać będą Laco Adamik i Barbara Kędzierska.

Reklama

Kolejny wielki koncert w ramach „Pieśń – Teatr Słowa” odbędzie się 10 marca w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Podczas wydarzenia zatytułowanego „Wielcy kompozytorzy polscy w pieśni” publiczność usłyszy arcydzieła liryki wokalnej w wydaniu symfonicznym.

Na program wieczoru złożą się wybitne kompozycje na głos i orkiestrę twórców muzyki polskiej XX i XXI w. W ofercie repertuarowej wieczoru znalazły się m.in. „Chantefleurs et chantefables” Witolda Lutosławskiego na sopran i orkiestrę, „4 sonety miłosne do słów Williama Szekspira” Tadeusza Bairda na baryton i orkiestrę, „Abschied” z VIII Symfonii „Pieśni Przemijania” Krzysztofa Pendereckiego oraz III Symfonia „Symfonia pieśni żałosnych” Henryka Mikołaja Góreckiego. Wystąpią soliści Opery Krakowskiej: Monika Korybalska, Katarzyna Oleś-Blacha i Adam Szerszeń oraz Orkiestra Opery Krakowskiej pod dyrekcją Tomasza Tokarczyka.

Reklama

W Wielkim Tygodniu Opera Krakowska ponownie zaprasza do wielickiej kopalni – 28 marca w tamtejszej kaplicy św. Kingi odbędzie się koncert „Ecce lignum crucis… (Oto drzewo krzyża)”. Melomani posłuchają pieśni wielkich polskich kompozytorów – Stanisława Moniuszki („Mszę Piotrowińska B-dur”), Karola Szymanowskiego, Feliksa Nowowiejskiego oraz Edwarda Pałłasza. Zaśpiewają soliści Opery Krakowskiej: Katarzyna Oleś-Blacha, Monika Korybalska, Krzysztof Kozarek i gościnnie - Jacek Ozimkowski. Na organach artystom akompaniować będzie Arkadiusz Bialic.

Tematem przewodnim kolejnego koncertu - 22 kwietnia - prezentowanego w ramach cyklu „Pieśń - Teatr Słowa” będą kompozycje, które powstały do poezji miłosnej. W kameralnej, wykutej w bryle soli wielickiej, komorze Haluszki artyści zaprezentują program zatytułowany „Polska liryka miłosna”.

Goście wieczoru posłuchają m.in. „Mów do mnie jeszcze” i „Z erotyków” Mieczysława Karłowicza, „Pieśń miłosną” Feliksa Nowowiejskiego, „Młodo zeswatana” Władysława Żeleńskiego, „Rajski ptak” Ludomira Różyckiego, „Liryka miłosna: 6 pieśni na głos z fortepianem” Franciszka Maklakiewicza czy pieśni Karola Szymanowskiego. Wykonają je soliści: Wioletta Chodowicz, Agnieszka Cząstka, Iwona Socha, Andrzej Lampert i Adam Sobierajski, a na fortepianie akompaniować im będzie Sławomir Cierpik.

Kolejne wieczory poświęcone polskiej liryce wokalnej planowane są na maj i czerwiec.

„Pieśń – Teatr Słowa to projekt artystyczny, który ze względu na jego teatralną formułę, dobór utworów oraz przestrzenie prezentacji jest inicjatywą absolutnie bezprecedensową biorąc pod uwagę propozycje repertuarowe filharmonii i teatrów muzycznych w Polsce. Zapraszam serdecznie na wszystkie koncerty cyklu Pieśń - Teatr Słowa, gdyż Pieśń mieszka w każdym z nas… i koniecznie wspaniały świat uczuć i emocji zawartych w pieśniach warto odwiedzić w tym sezonie” – powiedziała kierownik artystyczny projektu.