Ks. prof. Michał Czajkowski, jeden z inicjatorów dialogu katolicko-żydowskiego w Polsce oraz katechetka z Mszany Dolnej Urszula Antosz-Rekucka zostali laureatami Nagrody im. ks. Stanisława Musiała za 2017 r. – poinformował w środę Jakub Drath z Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze".

Nagroda, której patronuje zmarły w 2004 r. ksiądz Stanisław Musiał zostanie wręczona po raz dziesiąty 2 marca. Jest ona przyznawana osobom zasłużonym dla dialogu chrześcijańsko- i polsko-żydowskiego. Została ustanowiona przez Klub Chrześcijan i Żydów "Przymierze", a jej fundatorami są rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezydent Krakowa i Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie.

Wyboru laureatów w dwóch kategoriach - za twórczość oraz za inicjatywy społeczne na rzecz dialogu i współpracy chrześcijańsko-żydowskiej i polsko-żydowskiej dokonuje Kapituła, której przewodniczy rektor UJ.

Za rok 2017 kapituła postanowiła wyróżnić ks. prof. Michała Czajkowskiego, teologa i biblistę, jednego z inicjatorów dialogu katolicko-żydowskiego w Polsce. Był in współzałożycielem i współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów; w przeszłości zasiadał też w Komitecie Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem i Międzynarodowej Radzie Oświęcimskiej, był także członkiem władz Międzynarodowej Rady Chrześcijan i Żydów.

Reklama

Zdaniem członków Klubu "Przymierze", którzy nominowali go do Nagrody im. ks. Stanisława Musiała, "niewielu jest w Polsce księży, którzy z taką determinacją mówią o żydowskich korzeniach chrześcijaństwa i o tym, że antysemityzm jest grzechem".

Niedawno ukazała się licząca 3 tomy i ponad 1,1 tys. stron książka ks. Czajkowskiego z jego tekstami dotyczącymi Żydów i relacji z judaizmem "Czy Żydzi mają diabła za ojca? Przyczynki do dialogu chrześcijańsko-żydowskiego".

W kategorii inicjatyw społecznych nagrodę przyznano katechetce z Mszany Dolnej Urszuli Antosz-Rekuckiej. Jak podkreślono w uzasadnieniu nominacji "w swojej pracy z uczniami wiele uwagi poświęca kształtowaniu postawy dialogu i podejmuje liczne inicjatywy upamiętniające społeczność mszańskich Żydów wymordowaną podczas Holocaustu", a o kulturze i historii żydowskich mieszkańców tego rejonu opowiada na różne sposoby, m.in. poprzez działania teatralne, organizację obchodów rocznicowych czy opiekę nad zbiorowymi mogiłami żydowskimi.

Antosz-Rekucka była koordynatorką polsko-izraelskiego projektu, dzięki któremu grupy młodzieży z Polski i Izraela mogły się spotkać, poznać i pokonać dzielące je bariery. To dzięki jej inicjatywie w 2012 roku ostatnią drogę mszańskich Żydów oficjalnie nazwano Aleją Pamięci Ofiar Holokaustu. Pisze teksty do lokalnych gazet i portali, jest aktywna w mediach społecznościowych.

Rok temu Nagrodę im. ks. Stanisława Musiała otrzymali: pisarka i tłumaczka Bella Szwarcman-Czarnota oraz historyk prof. Wacław Wierzbieniec.

Patron nagrody - zmarły 5 marca 2004 r. ks. Stanisław Musiał - był jezuitą, filozofem, wieloletnim publicystą "Tygodnika Powszechnego", orędownikiem współpracy katolicko-żydowskiej, członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem. Za opublikowany w "Tygodniku Powszechnym" tekst "Czarne jest czarne", w którym apelował, by hierarchia Kościoła zareagowała na antysemickie wypowiedzi niektórych duchownych, ks. Musiał otrzymał nagrodę Grand Press w kategorii publicystyki (1998). Był laureatem Nagrody im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej przyznawanej osobom badającym stosunki polsko-żydowskie i wkład polskich Żydów w kulturę polską.