Polska Fundacja Narodowa wyprodukuje filmy o rodzinie Ulmów i rtm. Pileckim. W najbliższych miesiącach będzie miała miejsce międzynarodowa kampania promująca film "Niezwyciężeni' - poinformowała w poniedziałek fundacja w przesłanym PAP komunikacie.

Jak poinformowała Polska Fundacja Narodowa w przesłanym PAP komunikacie, zgodnie z treścią listu intencyjnego z dnia 18 października 2017 r. pomiędzy PFN a Instytutem Pamięci Narodowej "w najbliższych miesiącach będzie miała miejsce międzynarodowa kampania promująca film +Niezwyciężeni+".

"Doceniając ogromną wartość edukacyjną filmu +Niezwyciężeni+ należy dołożyć wszelkich starań, aby z historią Polski po 1939 r. mogli się zapoznać obywatele innych państw, którzy przez lata nie mieli szansy poznania prawdziwych losów Polski i Polaków" - napisano w komunikacie.

Ponadto Polska Fundacja Narodowa podjęła decyzję o produkcji i promocji pełnometrażowych filmów o

rodzinie Ulmów i rtm. Witoldzie Pileckim.

Autorzy komunikatu przypomnieli, że PFN prowadzi także projekty mające na celu "przeprowadzenie działań wspierających proces dekomunizacji; wsparcie procesu informacyjnego na temat polskich strat wojennych powstałych na skutek agresji niemieckiej i sowieckiej, wsparcie procesu informacyjnego na temat reparacji wojennych należnych ze strony Niemiec; przedstawienie światowej opinii publicznej rzeczywistego obrazu okupacji niemieckiej i sowieckiej na ziemiach polskich".

Polska Fundacja Narodowa została powołana w celu promowania dobrego wizerunku Polski oraz

przeciwdziałania rozpowszechnianiu za granicą informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach,

krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolitą Polską i Naród Polski.