Fundacja Dziedzictwa Kulturowego jeszcze w tym roku otrzyma 100 mln zł na uzupełnienie kapitału wieczystego, z inwestowania którego dochody będą finansowały prace porządkowe i konserwatorskie na Cmentarzu Żydowskim przy Okopowej w Warszawie. W piątek w siedzibie MKiDN umowę w tej sprawie podpisali wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński oraz prezes Fundacji Michał Laszczkowski.

"Dzisiaj podpisujemy bardzo ważny dokument pokazujący, że zarówno państwo polskie, jak i społeczność żydowska potrafią współpracować przy ochronie wszystkiego, co dla nas wszystkich jest najważniejsze" - podkreślił prezes Fundacji.

"Poeta mówił, że naród to ziemia i groby, przed nami 33 hektary do uporządkowania. To zadanie może być zrealizowane tylko i wyłącznie dzięki stałemu finansowaniu. Dzięki temu, że możemy dzisiaj oszacować, jakimi środkami będziemy dysponowali za rok, za dwa lata, za 10 lat. Dzięki czemu ten cmentarz ma szansę na pełną rewaloryzację w perspektywie kilkudziesięcioletniej, zaniedbania są również kilkudziesięcioletnie, gmina (żydowska - PAP) odzyskała ten cmentarz dopiero w 2000 r. w stanie już właściwie agonalnym" - wyjaśnił Laszczkowski.

Zaznaczył, że jest to "jeden z pięciu najważniejszych polskich cmentarzy". "Po Powązkach, Łyczakowie, Rossie, czy Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, to właśnie na tym cmentarzu spoczywa najwięcej zasłużonych dla polskiej kultury, nauki, życia publicznego, uczestników zrywów narodowych" - zwrócił uwagę Laszczkowski.

"Decyzja pana premiera i polskiego parlamentu (...) pokazuje, że wszyscy zdajemy sobie w Polsce sprawę, jak ważne jest to dziedzictwo i jak ważny jest to projekt. Bardzo dziękuję za stworzenie stałego systemu finansowania tego niezwykłego przedsięwzięcia" - dodał prezes Fundacji Dziedzictwa Kulturowego.