93 tys. obiektów - publikacji książkowych, filmów czy zabytkowych eksponatów z zasobów instytucji kultury - znajdzie się w „Śląskim Digitarium”, czyli cyfrowym zbiorze, z którego będą mogli korzystać internauci. W ten sposób zostanie utworzonych 153 terabajtów danych.

W piątek w Bibliotece Śląskiej w Katowicach (BŚ) podpisano umowę na dofinansowanie projektu „Śląskie Digitarium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”, którego wartość to prawie 38 mln zł.

Przedsięwzięcie realizują cztery instytucje kultury województwa śląskiego: BŚ, która jest liderem projektu oraz Regionalny Instytut Kultury, Instytucja Filmowa „Silesia Film” i Opera Śląska w Bytomiu. Celem przedsięwzięcia jest digitalizacja i udostępnienie zasobów kultury województwa śląskiego poprzez kompleksowy system cyfryzacji, archiwizacji i prezentacji zbiorów.

„Jest to moment historyczny – dzisiaj rozpoczyna się zupełnie nowa próba pokazania humanistyki w innym wymiarze, humanistyki cyfrowej. Zmieni się charakter pracy każdego, kto zajmuje się przeszłością kulturalną, związaną z dziejami naszego regionu. Równocześnie to zapowiedź i propozycja zupełnie nowej jakości w badaniach naukowych” - powiedział dyrektor BŚ prof. Jan Malicki.

„Jeśli za trzy, cztery lata spotkamy się znowu, by podsumować ten projekt, to już będzie inny świat, który oferować będziemy nauce, pasjonatom i wszystkim tym, którym kultura woj. śląskiego jest bliska” - dodał.

Członek zarządu woj. śląskiego Henryk Mercik wyraził zadowolenie, że projekt zakłada intensywną współpracę instytucji kultury z regionu i że Digitarium będzie gromadziło i udostępniało mieszkańcom dzieła ze wszystkich dziedzin kultury i sztuki.

„Daje nam to możliwość digitalizacji i udostępnienia zbiorów, które do tej pory były niedostępne. Są wśród nich np. zbiory muzyczne, nutowe, niezwykle ciekawe, ale nawet do końca niezinwentaryzowane” - wskazał Mercik.

W efekcie prac powstaną 153 TB danych, a internautom zostanie udostępnionych łącznie ponad 93 tys. obiektów, prezentujących dokumenty piśmiennictwa, filmy, zabytkowe eksponaty oraz rekwizyty i kostiumy operowe.

Zasoby będą prezentowane w ramach unowocześnionej Śląskiej Biblioteki Cyfrowej (ŚBC), która została utworzona w 2006 r. na mocy porozumienia pomiędzy BŚ a Uniwersytetem Śląskim. Dziś ŚBC gromadzi dane ponad 60 instytucji, m.in. bibliotek, uczelni i muzeów. ŚBC ma w swoich zasobach ok. 300 tys. obiektów; każdego dnia odwiedza ja średnio tysiąc osób.

Jak przypomniała wicedyrektor BŚ Agnieszka Dec-Michalska, książnica w ostatnich latach realizowała też inne projekty cyfrowe, jak Społeczna Pracownia Digitalizacji czy Śląska Internetowa Biblioteka Zbiorów Zabytkowych, która zawiera 27 tys. publikacji.

Remigiusz Lis z BŚ wskazał, że zwieńczeniem Digitarium będzie utworzenie tzw. agregatora – regionalnego serwisu dostępowego, indeksującego i prezentującego dane z wytypowanych serwisów internetowych, m.in.: ŚBC, serwisu audiowizualnego, Encyklopedii Województwa Śląskiego, podręcznika edukacji regionalnej, Bibliografii regionalnej oraz katalogu Biblioteki Śląskiej. „Będzie to coś w rodzaju regionalnego minigoogla” - powiedział Lis.

Projekt Śląskiego Digiarium uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020. Środki unijne pokryją w 85 proc. tę inwestycję, której całkowita wartość to 37,8 mln zł. Rozpoczęcie realizacji Digatrium zaplanowano na marzec przyszłego roku.