Tylko do 6. września można nadsyłać filmy konkursowe na spot promujący uczciwe korzystanie z kultury. Nie trzeba być profesjonalnym twórcą, by wziąć udział w konkursie. liczy się kreatywność i umiejętność dotarcia z przekazem do odbiorcy. Spot można zrealizować kamerą, telefonem komórkowym lub przygotować animację. Zwycięzców poznamy na Festiwalu Filmowym w Gdyni.

Inspiracją dla tegorocznej edycji konkursu są słowa Zbyszka Cybulskiego: Film to sztuka najbardziej popularna, bo dla milionów ludzi jest wciąż potrzebna jak chleb – przez swoją atmosferę, a także przez to, że każdy z widzów szuka poprzez film swej własnej twarzy, własnego życia, problemów, które wzruszają go osobiście. Odwołując się do słów Cybulskiego organizatorzy – Legalna Kultura i Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni - chcą zwrócić uwagę na ważną rolę kina w dobie kultury cyfrowej. Internet bez wątpienia zmienił świat, relacje międzyludzkie, dostęp do kultury i sposób obcowania z filmami, ale kino i kultura stanowią wspólnotę twórców i odbiorców, dlatego tak ważne jest korzystanie z legalnych źródeł, dających dostęp do kultury zgodnie z wolą twórców i z prawem. Przesłanie jest tylko pozornie oczywiste, ponieważ uczciwi w realnym życiu, często nie przenosimy właściwych postaw do sieci. Celem konkursu jest pokazanie, jak ważne dla kondycji kultury jest korzystanie z legalnych źródeł.

Spoty, mające charakter dzieła autorskiego, mogą zgłaszać osoby fizyczne lub prawne, a także zespoły twórców. Wszystkie materiały wykorzystane w filmie – muzyka, filmy, zdjęcia, książki, ilustracje, gry itp. – muszą pochodzić z legalnych źródeł i nie mogą naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.

Jury przyzna następujące nagrody:
• I nagroda: 8 000 zł
• II nagroda: 4 000 zł
• III nagroda: 2 000 zł


Dodatkowo zwycięzcy Konkursu odbędą praktyki na planie filmowym u najlepszych polskich producentów. Szczegółowe założenia konkursu, tryb składania prac, wymogi techniczne zawarte zostały w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronach www.legalnakultura.pl i www.festiwalgdynia.pl.