Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński oraz przedstawiciele zarządu województwa śląskiego podpisali w środę w Koszęcinie umowę w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny.

Dla powstałego w 1953 r. zespołu, uważanego za ambasadora polskiej kultury, umowa ma nie tylko znaczenie prestiżowe - oznacza to poprawę kondycji finansowej i lepsze warunki do rozwoju. Na mocy umowy ministerstwo przekazywać będzie zespołowi 5 mln zł rocznie, natomiast województwo śląskie 17 mln zł. W dotychczas obowiązującym modelu finansowania w minionych ostatnich dwóch latach z budżetu województwa na utrzymanie "Śląska" przeznaczono średnio 19 mln zł rocznie.

„Podpisaliśmy ważne porozumienie dla polskiej kultury, ale ważne także dla zespołu +Śląsk+. Zespół +Śląsk+ to jest perła w koronie polskiej kultury, także wizytówka polskiej kultury za granicą” - powiedział Gliński. Dodał, że pieniądze, które zasilą koszęcińską instytucję, mają być przeznaczone przede wszystkim na działalność artystyczną.

Wicepremier mówił, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego postanowiło w tym roku współprowadzić wraz z samorządami 10 instytucji kultury w całym kraju. Od dawna zasługiwały one na wsparcie z budżetu centralnego – podkreślił i dodał, że decydowały przede wszystkim kryteria artystyczne, ale też rola tych instytucji w regionie i kraju. Zespół „Śląsk” był od początku faworytem – zaznaczył.

Marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa podkreślił, że podziękowania za sfinalizowanie umowy należą się nie tylko tym, którzy starali się o docenienie „Śląska”, ale przede wszystkim artystom, którzy przez lata tworzyli historię zespołu. W swoim wystąpieniu zaapelował też, by resort kultury wspierał więcej instytucji w regonie.

„Odkąd czynnie angażuję się w politykę, są ciągłe petycje to Warszawy, żeby ministerstwo kultury zauważyło liczne jednostki kultury, które są w woj. śląskim i żeby na tej mapie Polski, gdzie ministerstwo angażuje się w różnorakie przedsięwzięcia, Śląsk był bardziej doceniany” - powiedział marszałek. Ocenił, że region jest na tej mapie białą plamą. "Kolorową!" - zaoponował na te słowa Gliński.

Dziękując za wsparcie, dyrektor „Śląska” Zbigniew Cierniak ocenił, że podpisanie umowy to historyczny moment w kilkudziesięcioletniej historii zespołu. 22 mln zł, które zespół ma otrzymywać każdego roku, to środki, które pozwalają spokojnie planować działalność na kolejne lata i rozwój – zaznaczył.

„Nasz zespół od wielu lat reprezentuje naszą ojczyznę pod różnymi szerokościami geograficznymi. Jesteśmy – jak się o nas mówi - prawdziwym ambasadorem i myślę, że tę misję będziemy nadal wypełniać treścią najlepiej, jak to tylko możliwe” - powiedział dyrektor.

Za sfinalizowanie umowy dziękował także wiceminister sprawiedliwości ze Śląska Michał Wójcik. Ocenił, że koszęciński zespół otrzymał „znakomite opakowanie” - szyld narodowej instytucji kultury. „To bardzo ważny dzień dla Śląska, dla mieszkańców naszego województwa, bo rzeczywiście całe lata zabiegano o to, by zespół +Śląsk+ był narodowym, państwowym – bo jest wielkim naszym wspólnym dobrem” - powiedział.

Przewodniczący śląskiego sejmiku Stanisław Gmitruk ocenił, że zespół „Śląsk” prezentuje najwyższy poziom artystyczny, a podpisana umowa pozwoli na wiele działań dotyczących siedziby zespołu, w poprzednich latach zawsze brakowało na to środków.

Poza wsparciem finansowym umowa ureguluje także sprawy związane z obsadą personalną dyrekcji zespołu. Uzgodnienia z ministrem będzie wymagało powołanie i odwołanie dyrektora zespołu i wicedyrektora do spraw artystycznych. Podobne postępowanie dotyczy spraw związanych z tworzeniem organów opiniodawczo-doradczych "Śląska" oraz zmian w statucie. Umowa ma obowiązywać do końca 2019 roku.

Od 1999 roku za koszęciński zespół odpowiadał samorząd województwa. Zabiegi o to, by współprowadził go także resort kultury trwały od końca 2015 roku. Wtedy śląski sejmik wystosował do ministra kultury apel w tej sprawie, wskazując, że „Śląsk” to instytucja postrzegana jako dobro wspólne, symbol regionu i kraju, ambasador wartości, jakie niesie za sobą dziedzictwo kulturowe, tradycja i spuścizna narodowa.

Zgadzając się na zawarcie umowy ministerstwo kierowało się potrzebą pełnego wykorzystania potencjału artystycznego zespołu, zapewnienia mu stabilnego rozwoju oraz istotnego zwiększenia możliwości twórczych. Resort zwraca też uwagę na długą historię „Śląska”, jego etos i rolę jaką odgrywa w swoim regionie oraz w polskiej kulturze.

Dotychczas resort kultury współprowadził w woj. śląskim dwie instytucje kultury – spośród trzydziestu w całym kraju. Są to: Muzeum Śląskie w Katowicach – wraz z samorządem województwa śląskiego oraz Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach – wraz z samorządem Katowic i Polskim Radiem. Samorząd woj. śląskiego jest organizatorem około 20 instytucji kultury w regionie.

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” istnieje od 1 lipca 1953 roku, w tym czasie przewinęły się przez niego tysiące ludzi i kilka pokoleń pedagogów z założycielem Stanisławem Hadyną na czele. Obecnie ma liczący ponad sto osób skład artystyczny - chór, balet i orkiestrę. Poziom artystyczny zespołu i jego bogaty repertuar przyniósł mu uznanie na całym świecie, a także liczne nagrody i dyplomy honorowe. „Śląsk” odwiedził 44 kraje na pięciu kontynentach, dał ponad 7 tys. koncertów dla około 25 mln widzów. Zespół ma ogromne możliwości wykonawcze – występuje nie tylko na wielkich światowych scenach, lecz także w miejscowościach na co dzień pozbawionych dostępu do wartościowych propozycji kulturalnych.

Obecnie w repertuarze „Śląska” znajduje się kilkanaście różnorodnych form artystycznych. W swoim dorobku zespół ma także 12 płyt wydanych w Złotej Kolekcji "Śląska". Cztery z nich posiadają status Złotej, a jedna Platynowej Płyty. Prowadzona na bardzo wysokim poziomie artystycznym działalność koncertowa uzupełniana jest działaniami edukacyjnymi. Od 2005 roku działa Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej, które w ramach programowej działalności edukacyjnej zespołu, doskonali wiedzę dzieci, młodzieży i nauczycieli o dziedzictwie artystycznym regionu.