Rozwój czytelnictwa to nasz priorytet - mówił wicepremier, minister kultury Piotr Gliński podczas konferencji wyszehradzkiej "Nowe przestrzenie czytania". Jak zaznaczył, współpraca krajów V4 w zakresie kultury jest "intensywna i systematyczna".

Dwudniowa konferencja wyszehradzka "Nowe przestrzenie czytania" rozpoczęła się we wtorek w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w Warszawie.

Jak mówił minister, cel konferencji to zapoznanie jej uczestników z ideami i głosami ekspertów, którzy będą dzielić się najlepszymi praktykami i sprawdzonymi projektami w zakresie rozwoju czytelnictwa. "Dzięki odpowiedniemu doborowi gości będziemy w stanie zapoznać się z różnymi punktami widzenia w zakresie promowania czytelnictwa, wsparcia dla bibliotek, pisarzy, księgarzy, a także na temat roli badań w zakresie czytelnictwa" - dodał Gliński.

Jak zaznaczył, współpraca krajów Grupy Wyszehradzkiej w zakresie kultury jest intensywna i systematyczna. "Co roku kraje odbywają spotkania ministrów i ekspertów. Ich wynikiem jest sformułowanie wspólnych celów polityki kulturalnej zorientowanych na rozwój i pielęgnację wspólnego dziedzictwa kulturalnego Europy Środkowej, a także na stworzenie różnych wspólnych projektów kulturalnych (...) Ostatecznie jedno ze wspólnych doświadczeń dla wszystkich naszych krajów, ale także dla Europy to właśnie świadomość ogromnego (...) znaczenia literatury i książki w rozwoju języka, kultury, społeczności i państwowości" - mówił.

Gliński zaznaczył, że polityka aktywacji czytelnictwa wdrożona przez polskie ministerstwo kultury jest intensywna i prowadzona w wielu obszarach. "Rozwój czytelnictwa to nasz priorytet, a działania związane z podniesieniem poziomu czytelnictwa to zadania związane z największymi wyzwaniami. Wprowadzamy długofalowy program rządowy, by poprawić infrastrukturę bibliotek i zapewnić wygodny, darmowy dostęp do książek dla wszystkich obywateli. Wspieramy również finansowano modernizację i przebudowę bibliotek w mniejszych miastach" - dodał wicepremier.