Władze Instytutu Filozofii i Socjologii PAN oraz Wydziału Filozofii i Socjologii UW zaprzeczają zarzutom postawionym w debacie o selekcji księgozbioru naukowego - 12 kwietnia br. w Domu Braci Jabłkowskich w Warszawie - którą zorganizowały Fundacja Forma i Instytut Witkacego.

Uczestnicy tej debaty spotkali się, aby zaprotestować przeciwko "melioracji" kilkudziesięciu tys. tomów z księgozbioru naukowego.

Instytut informuje, że "nieprawdą jest, jakoby miało zostać zlikwidowanych 80 tys. tomów". O takiej liczbie książek mówiła podczas debaty w Domu Braci Jabłkowskich dr Gabriela Kurylewicz - jedna z jej organizatorek i prezes Fundacji Forma. IFiS PAN podkreśla, że "jakakolwiek selekcja jest rozważana w odniesieniu do maksymalnie 30 tys. tomów". Ponadto, według IFiS PAN, "selekcja to nie likwidacja - to głównie przeniesienie wybranych woluminów do innych księgozbiorów naukowych (BUW, księgozbiory zakładów i katedr naukowych, inne biblioteki)", o czym nikt z uczestników debaty nie poinformował publicznie 12 kwietnia.

Według władz IFiS PAN "nieuzasadnionym przypuszczeniem przeciwników melioracji księgozbioru połączonych bibliotek" jest to, że "ustalenie kryteriów selekcji księgozbioru powierzono samym bibliotekarzom". W istocie - jak zaznacza Instytut - "kryteria zostały ustalone przez władze IFiS PAN po konsultacji z kierownictwem biblioteki", a "decyzje w odniesieniu do każdej książki są podejmowane indywidualnie – kryteria sugerują jedynie kolejność rozpatrywania poszczególnych przypadków".

Ponadto - jak podaje IFiS PAN - "w trakcie organizowanych w kwietniu przed siedzibą WFiS UW kiermaszów pod hasłem +Wiosenne porządki+ sprzedawano książki, które nie pochodziły ze zbiorów objętych obecnie rozpatrywanymi zmianami organizacyjnymi, lecz takie, które zostały skreślone ze stanu biblioteki w latach ubiegłych w ramach standardowych procedur".

Co więcej, władze Wydziału Filozofii i Socjologii UW "nie zażądały odchudzenia części księgozbioru" - jak mówiono podczas debaty. IFiS PAN podkreśla, że "porozumienie pomiędzy IFiS PAN i WFiS UW przewiduje wyłącznie przeniesienie części księgozbioru do innego magazynu, a nie odnosi się do kwestii rozmiaru tego księgozbioru. Polityka zmniejszania czy zwiększania księgozbiorów obu instytucji pozostaje w ich wyłącznej kompetencji".

Instytut informuje również, że " nie jest prawdą, iż w ten sposób Wydział FiS UW chce odzyskać pomieszczenie na I piętrze budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 3, gdzie obecnie mieści się biblioteka i przekształcić je w salę multimedialną". Władze IFiS PAN wyjaśniają, że "w rzeczywistości WFiS UW był i pozostaje dysponentem wszystkich pomieszczeń przy ul. Krakowskim Przedmieściu 3, w których mieści się biblioteka – gdyż biblioteka WFiS UW jest jednostką organizacyjną tego wydziału. Pomieszczenia biblioteki są pomieszczeniami wydziału i wydział nie musi ich +odzyskiwać+". Zapowiedziano, że "w rzeczywistości planowane jest przekształcenie jednego z licznych magazynów biblioteki (niedostępnego dla czytelników) w czytelnię biblioteki, obejmującą kilkunastotysięczny zbiór książek w wolnym dostępie".