Minister kultury nie wypowiada umowy o wspólne z Miastem Kraków prowadzenie Muzeum PRL-u - poinformował w środę PAP resort kultury i dziedzictwa narodowego. Zaznaczono, że minister przekaże w 2017 r. 1 mln zł na prowadzenie działalności bieżącej placówki.
Reklama

MKiDN dodało, że minister podjął jedynie decyzję o zaniechaniu dalszego finansowania inwestycji, której celem było powstanie wystawy stałej. Decyzja ta nie oznacza wstrzymania dotacji bieżącej dla działalności placówki, która zostaje utrzymana na niezmienionym poziomie - dodano.

Mieszczące się w dawnym nowohuckim kinie "Światowid" Muzeum PRL-u jest instytucją od 2013 r. współprowadzoną przez ministerstwo kultury oraz gminę Kraków. W placówce odbywają się ekspozycje czasowe oraz plenerowe, ale nie ma ono ekspozycji stałej. W umowie zawartej jesienią 2013 r. przez ówczesnego ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego ministerstwo zadeklarowało współprowadzenie przez pięć lat Muzeum PRL-u, przekazywanie na jego funkcjonowanie kwoty nie mniejszej niż 1 mln zł rocznie oraz przeznaczenie dodatkowej dotacji na sfinansowanie scenariusza i projektu ekspozycji stałej, prac budowlanych związanych z adaptacją budynku "Światowida" na potrzeby muzeum oraz na urządzenie wystawy stałej. Konkurs na projekt architektoniczno-budowlany, scenariusz wystawy stałej i projekt jej aranżacji został rozstrzygnięty jesienią ubiegłego roku.

Kilka dni temu władze Krakowa otrzymały jednak pismo z informacją, że minister kultury zdecydował o zaniechaniu dalszego finansowania inwestycji mającej doprowadzić do powstania wystawy stałej.

"Minister zdecydował, iż nie jest uzasadnione obciążenie budżetu MKiDN całkowitymi kosztami inwestycji rzędu kilkudziesięciu mln zł w sytuacji, kiedy prace budowlano-montażowe mające zapewnić budowę i otwarcie Muzeum dotąd nie zostały rozpoczęte i nie ma gwarancji ich wykonania do końca okresu obowiązywania umowy, którą Minister zawarł z Miastem Kraków do roku 2018. Inwestycja jest zaś opóźniona z przyczyn nieleżących po stronie MKiDN. Powodem decyzji jest zatem ważna kwestia formalno-techniczna - niezgodność bieżącego harmonogramu inwestycji z zapisami umowy z 2013 r. o prowadzenie Muzeum PRL-u z Gminą Miejską Kraków jako wspólnej instytucji kultury" - napisał resort w przesłanym w środę PAP komunikacie.

Wskazano w nim jednocześnie, że minister kultury "nie wypowiada umowy o wspólne z Miastem Kraków prowadzenie Muzeum PRL-u, którą zawarto w 2013 r. z mocą obowiązywania do października 2018 r. Minister wywiąże się ze swojego zobowiązania do przekazania w 2017 r. 1 mln zł na prowadzenie działalności bieżącej Muzeum" - zaznaczono.

Zastępca prezydenta Krakowa Andrzej Kulig powiedział PAP, że jest zaskoczony decyzją ministra kultury o zaniechaniu dalszego finansowania inwestycji, której celem było powstanie wystawy stałej Muzeum PRL; jego zdaniem argument, że inwestycja jest opóźniona, "wydaje się chybiony". "W umowie z 2013 r. nie zostało określone, kiedy inwestycja się rozpocznie" – powiedział PAP.

W programie inwestycyjnym na 2015 r. zapisano, że otwarcie wystawy stałej nastąpi 1 lutego 2019 r. i taki termin podawano też w kolejnych dokumentach przekazywanych ministerstwu, co według zarządzających Muzeum PRL-u nie budziło żadnych wątpliwości do zasadności finansowania inwestycji.

Według przedstawicieli miasta chodzi o niebagatelną kwotę, bo resort deklarował wcześniej sfinansowanie prac inwestycyjnych w Muzeum PRL-u do kwoty 50 mln zł, choć suma ta nie została zawarta w żadnej umowie. Koszt przygotowania dokumentacji był szacowany na 2 mln zł, a realizacja wybranego w konkursie projektu na 48 mln zł.

O utworzenie Muzeum PRL-u przez lata zabiegali Krystyna Zachwatowicz i Andrzej Wajda. Wraz z Teresą Bogucką oraz Anną i Jackiem Fedorowiczami założyli Fundację SocLand, której celem było otwarcie takiej placówki, w Warszawie lub w krakowskiej Nowej Hucie. Muzeum jednak nie powstało.

W 2006 r. władze Krakowa zakupiły od spółki Apollo Film budynek po dawnym kinie "Światowid", w którym w kwietniu 2008 r. rozpoczęło działalność Muzeum PRL-u jako oddział Muzeum Historii Polski. Zaplanowano wtedy, że powstanie nowoczesna ekspozycja o dziejach Polski w latach 1944-1989, będąca jednocześnie przestrogą przed totalitaryzmem i zniewoleniem. Placówka zaczęła gromadzić przedmioty codziennego użytku z okresu PRL-u, pamiątki dokumentujące działalność opozycyjną , ogłoszenia, druki, zdjęcia oraz nagrania radiowe, telewizyjne, kroniki filmowe, fragmenty filmów fabularnych i dokumentalnych.

0d 1 stycznia 2013 r. Muzeum PRL-u zostało miejską instytucją kultury, od października 2013 współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.