Prezentacja numeru węgierskiego pisma literacko-artystyczno-społecznego „Naput” poświęconego Polsce i Polakom mieszkającym na Węgrzech odbyła się w poniedziałek w Instytucie Polskim w Budapeszcie z udziałem m.in. autorów.

Na prawie 200 stronach znalazły się teksty poświęcone historii (np. Stefanowi Batoremu czy pochodzeniu święta narodowego 11 listopada), literaturze (np. tłumaczenie tekstu Kazimiery Iłłakowiczówny o węgierskim poecie Endre Adym czy artykuł o recepcji twórczości Stanisława Vincenza na Węgrzech), a także innym wątkom kulturalnym.

„Co roku jak najszerzej przedstawiamy jedną z narodowości mieszkających na Węgrzech: w sferze sztuki, tradycji, życia społecznego. Mieliśmy wcześniej polski numer dotyczący polskiej literatury i sztuk pięknych. Ale tym razem poświęcamy numer niemal w całości Polakom mieszkającym na Węgrzech” – powiedział PAP redaktor naczelny pisma Gyoergy Szondi.

Dużo miejsca poświęcono w numerze poezji. Zamieszczono z nim tłumaczenia wierszy, np. Cypriana Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego czy Edwarda Stachury, a także Polaków mieszkających na Węgrzech, w tym Konrada Sutarskiego. Tekstowi o artystach plastykach pochodzenia polskiego tworzących na Węgrzech towarzyszą kolorowe ilustracje ich prac.

Dwa teksty poświęcono pomnikom i zabytkom w Budapeszcie mającym związki z Polakami oraz warszawskim tablicom pamiątkowym i pomnikom dotyczącym Węgier.

„Najstarsza (spośród tych drugich – PAP) jest polskojęzyczna tablica na ścianie Polskiej Akademii Nauk, która została tam umieszczona w 100. rocznicę powstania listopadowego w 1931 r. Dotyczy poparcia udzielonego Polakom przez Węgrów podczas powstania listopadowego, głównie w twórczości literackiej, na co jest bardzo wiele przykładów” – powiedział PAP autor tekstu, były korespondent agencji MTI w Warszawie Peter T. Kovacs. Jak dodał, tablica uległa zniszczeniu podczas II wojny światowej, ale w 1992 r. ustawiono nową w jej miejsce.

W prezentacji numeru zatytułowanego po polsku "Dwa bratanki", który ukazał się przy wsparciu Instytutu Polskiego na Węgrzech, uczestniczył m.in. polski ambasador Jerzy Snopek, wybitny tłumacz poezji węgierskiej i autor książek o tematyce węgierskiej, który w otwierającym numer wywiadzie opowiada m.in. o swoich związkach z Węgrami, swej misji jako ambasadora i dwustronnych stosunkach.

Na sali byli obecni autorzy tekstów w numerze – w tym węgierscy specjaliści zajmujący się polskimi sprawami - oraz przedstawiciele Polonii.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska