Reżyser Piotr Cieplak został laureatem tegorocznej 4. edycji nagrody im. Zygmunta Huebnera "Człowiek Teatru". Ceremonia wręczenia wyróżnienia odbyła się w poniedziałek w warszawskim Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Huebnera.

Cieplak został wyróżniony za "działalność zgodną z myślą i działaniem Zygmunta Huebnera". Kapituła konkursowa obradowała w składzie: Barbara Borys-Damięcka, Ewa Dałkowska, Joanna Huebner-Wojciechowska, Krystyna Janda, Janusz Gajos, Kazimierz Kaczor, Stanisław Radwan, Jacek Sieradzki, Allan Starski, a także laureaci poprzednich edycji nagrody: Anna Augustynowicz, Jan Englert i Jerzy Trela.

"Dziś następuje ukoronowanie twojej pracy, poszukiwań, twoich poszukiwania człowieczeństwa w teatrze i twojej wspaniałej pracy z aktorem" - powiedział Trela, zwracając się do Cieplaka. "Sensem twojego życia jest teatr, pasją twojego życia jest teatr - wszystko się tutaj zgadza z myślami i słowami Zygmunta Huebnera" - dodał, a następnie przeczytał wiersz Tadeusza Różewicza pt. "Na ścięcie drzewa". "Piotr poza teatrem ma jeszcze jedną pasję - miłość do natury, do przyrody (...) W czasie kiedy próbowaliśmy razem +Król umiera, czyli ceremonie+ Ionesco, Piotr walczył o Dolinę Rospudy" - dodał aktor.

Cieplak (ur. 1960 r. w Częstochowie) jest absolwentem wydziału teatrologii w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie, ukończył również reżyserię na PWST w Krakowie. Debiutował jednoaktówkami Aleksandra Fredry w Teatrze im. Wilama Horzycy w Toruniu. Pracował także w stołecznych teatrach - Współczesnym oraz Dramatycznym, a w latach 1996-1998 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Teatru Rozmaitości.

"Co to znaczy zaangażowanie? To otwarte pytanie. Moje poglądy polityczne są jasne, wielokrotnie je głosiłem (...) Rozróżniam teatr od wiecu, scenę od ambony. Na ile świat teatru tajemnicy i metafory powinien być bieżący? Co to znaczy? Te pytania są dramatyczne, jaskrawe. Gotów jestem zaakceptować niemal wszystkie wypowiedzi najróżniejszych twórców teatru. Może poza tą, że +jest mi wszystko jedno+" - powiedział Cieplak, odbierając statuetkę-popiersie Huebnera dłuta Jana Wojciechowskiego.

"Kiedyś usłyszałem, że +teatr to tylko przedstawienie+, kiedy oburzałem się na coś, co moim zdaniem było sztandarem +królestwa ironii+. To nie jest tylko teatr. Idiotyzmem jest podział na teatr mieszczański i krytyczny, postępowy, zachowawczy, alternatywny... to nie ma znaczenia (...) Świadomy tych niebezpiecznych żywiołów wydaje mi się, że moją powinnością jest przynajmniej to, że jak jutro będę w Katowicach na próbie, to przyjdą punktualnie" - mówił.

Do najważniejszych spektakli Cieplaka należy m.in. "Historyja o Chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim", w którym artysta sięgając po staropolski dramat, odrzucał jednocześnie tradycyjne środki wyrazu, poszukując własnych narzędzi do wystawienia starej opowieści. Za realizację reżyser zdobył Grand Prix XIX Opolskich Konfrontacji Teatralnych "Klasyka Polska" w 1994 r. Otrzymał również m.in. nagrodę przyznaną przez Jacka Sieradzkiego na I Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej "Interpretacje 1998" w Katowicach oraz nagrodę na VIII Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Toruniu "Kontakt 1998".

Do innych znaczących prac należą także "Historia Jakuba", "Kubuś P.", "Historia o narodzeniu Pana Jezusa pod Dworcem Centralnym", "Narty Ojca Świętego" czy głośny "Suplement. Soplicowo - owocilpoS". W latach 2000-2007 reżyser związany był z Teatrem Powszechnym im. Zygmunta Huebnera (wystawił w nim m.in. spektakle "Król Lear" Williama Szekspira i "Słomkowy kapelusz" Eugene'a Labiche'a). Od 2014 artysta roku związany jest z Teatrem Narodowym w Warszawie.

Ustanowiona przez Fundację Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Huebnera nagroda przyznawana jest corocznie za działalność zgodną z myślą jej patrona. Ma na celu promować ludzi podejmujących dzieło Zygmunta Huebnera, zwracać społeczną uwagę na trud organizowania działań teatralnych, promować wartości tj. rzetelność, dobrze pojętą pracowitość, globalne spojrzenie na teatr, odpowiedzialność, wyróżniać ludzi wszechstronnych, których praca przyczynia się do rozwoju/ewolucji teatru i poszerzania wiedzy na jego temat. Jak powiedział Jan Buchwald, prezes Fundacji, patron nagrody "interpretował świat, badał kondycję moralną współczesnego człowieka, podejmował ważną dla obu stron rozmowę z publicznością, której służenie pojmował jako misję teatru".

Nagroda przyznawana jest od 2014 roku i objęta jest honorowym patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotra Glińskiego.