Powstanie internetowa platforma wiedzy Zamku Królewskiego w Warszawie. Ma ona służyć prezentacji online zdigitalizowanych ponad 9 tys. zbiorów muzealnych, edukacji dzieci i dorosłych oraz celom naukowym. Założenia platformy zaprezentowano w poniedziałek.

"Platforma wiedzy Zamku Królewskiego w Warszawie to tytuł projektu pisanego przez zespół powołany w Zamku, którego celem jest zwiększenie zasięgu udostępniania zbiorów placówki w wersji cyfrowej za pomocą internetowej strony, platformy" - mówiła podczas konferencji prasowej kierownik Zespołu ds. Digitalizacji Zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie Katarzyna Reszka.

Platforma ma składać się z trzech modułów. "Modułu kolekcji służącego prezentacji przepięknie digitalizowanych przez naszych fotografów zbiorów muzealnych oraz modułu naukowego i edukacyjnego służących popularyzacji dziedzictwa kulturalnego przechowywanego w Zamku Królewskim. Moduł naukowy służyłby wysoko wyspecjalizowanym pracownikom innych instytucji badawczych, naukowych, jednostek kulturalnych. Natomiast edukacja byłaby modułem przeznaczonym zarówno dla dzieci - z propozycją lekcji e-learningowych, jak dorosłych - z propozycją ścieżek tematycznych" - opowiadała.

Na portalu znajdą się zdigitalizowane zbiory muzealne, czyli zabytki, malarstwo, tkaniny, grafika, rysunki, meble, numizmaty, a także zabytki archeologiczne oraz dokumenty, które na co dzień przechowywane i opracowywane są przez archiwum muzealne, a także Gabinet Heraldyczno-Genealogiczny.

"Digitalizacji poddane są przekrojowe obiekty reprezentujące najlepiej całość dziedzictwa przechowywanego w Zamku Królewskim w Warszawie. Będą to oczywiście obiekty, które dotąd nie zostały zidigitalizowane. Czynności tej poddanych zostanie nieco ponad 4 tys. zabytków i prawie 900 jednostek muzealnych. Zostaną one wzbogacone m.in. o ok. 2 tys. zabytków, które zostały zdigitalizowane do czasu realizacji projektu. Zostaną zaprezentowane na platformie łącznie, co da ponad 9 tys. zbiorów muzealnych udostępnionych online do ponownego wykorzystania, edukacji, kwerend, prac naukowych" - wyjaśniła Reszka.

Jak zaznaczyła, z badań ankietowych, które przeprowadzono na potrzeby realizacji projektu wynika, że ludzie chcą w ten sposób obcować z kulturą. "Zainteresowane są zwłaszcza grupy docelowe, czyli naukowcy, entuzjaści, hobbyści, studenci czy uczniowie. W badaniu zauważyliśmy również, że turyści chcący odwiedzić nasze muzeum także przed taką wizytą często sprawdzają zbiory, którymi dysponujemy właśnie za pomocą strony internetowej. Platforma zostanie również przetłumaczona na język angielski oraz udostępniona dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu" - relacjonowała.

Platforma, jak podkreśliła, oferuje także pogłębienie wiedzy i możliwość dostępu do wyników badań naukowców pracujących na co dzień w Zamku Królewskim przez udostępnienie podstrony czasopisma muzealnego "Kronika Zamkowa. Roczniki". "A także poprzez stworzenie autorskiej bazy naukowej znaków na polskich srebrach, która będzie posiadała szereg interesujących narzędzi i docelowo będzie współtworzona przez wszystkich odbiorców internetu, którzy będą chcieli tę bazę powiększyć o swoje zbiory" - powiedziała Reszka.

Całość ma być więc interaktywna. "Na to wskazuje też moduł edukacyjny, którym planujemy popularyzować zgromadzone na Zamku zbiory. Będą to m.in. lekcje e-learningowe przewidziane dla czterech kategorii wiekowych dzieci. Będą je one mogły realizować samodzielne, jak również nauczyciele będą mogli z nich korzystać zgodnie z podstawą programową. Platforma jest skierowana zarówno do entuzjastów kultury, jak i osób, które dopiero mogą się nią zainteresować. Jest otwarta dla każdego. Każdy zainteresowany będzie mógł siedząc wygodnie w domu korzystać z dziedzictwa kulturowego, które jest naszym wspólnym dobrem" - dodała.

"Jeżeli uzyskamy dofinansowanie ze środków unijnych prace nad projektem planujemy na 36 miesięcy na lata 2018-2020. Z dniem 31 grudnia 2020 r. projekt winien być gotowy. Jeżeli chodzi o koszty, to nasze szacunki wskazują na 8 mln zł" - podsumowała kierownik Zespołu ds. Digitalizacji Zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie.