Znaki graniczne, historyczne odznaki i legitymacje i pamiątkowe medale znalazły się w otwartej w piątek Sali Tradycji poświęcone historii formacji granicznych od roku 1918 do współczesności w siedzibie Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie.

"Sam jestem historykiem z wykształcenia. To jest kwestia utrzymywania pewnego etosu, pewnej aksjologii, zwartości i porządku myślenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Ideą jest to, aby każdy funkcjonariusz, kiedy (...) chroni bezpieczeństwa naszego kraju, granic Polski, myślał nie tylko, że wykonuje rozkazy polecenia przełożenia, tylko myślał o tym, że służy Polsce. I w ten sposób idzie w ślad wspaniałej tradycji" - podkreślił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jakub Skiba z inicjatywy, którego powstała sala.

W Sali Tradycji SG znajdują się m.in. tablica żeliwna z godłem z granicy polsko-sowieckiej, wykonana w latach 20 XX wieku, odznaka Korpusu Ochrony Pogranicza plutonowego Aleksandra Pietraszka, gipsowy odlew honorowej odznaki "Za Służbę Graniczną" z 1934 r. a także inne odznaczenia nadawane Wojskom Ochrony Pogranicza oraz w dzisiejszej Straży Granicznej.

W sali znajduje się także interaktywny monitor umożliwiający zwiedzanie wirtualnego Muzeum Polskich Formacji Granicznych im. mjr. Władysława Raginisa. W wersji wirtualnej muzeum działa od 2011 r. Zawiera trójwymiarowe zdjęcia kilkunastu tysięcy eksponatów związanych z historią polskich formacji granicznych, m.in. mundury, odznaczenia, zdjęcia, kilkadziesiąt biogramów dowódców i żołnierzy oraz funkcjonariuszy Korpusu Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej II RP. Są też wizualizacje elementów uzbrojenia i umundurowania.

Reklama

Sala Tradycji jest przeznaczona przede wszystkim dla funkcjonariuszy SG, ale po wcześniejszym umówieniu mogą ją też odwiedzać szkoły.

Krzysztof Markowski