W przyszłym roku zostanie otwarte Muzeum Armii Krajowej w Tarnowie, które powstanie na bazie istniejącej tam Izby Pamięci AK. Pierwsze w Polsce muzeum poświęcone Armii Krajowej funkcjonuje w Krakowie od 2000 r.

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie Andrzej Szpunar poinformował dziennikarzy w poniedziałek, że nowa placówka muzealna powstanie dzięki finansowaniu, jakie otrzymała z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Przeznaczono na ten cel blisko 2,2 mln zł, z czego wsparcie z UE wynosi prawie 1,6 mln zł. Pozostałe środki będą pochodzić z budżetu województwa małopolskiego.

Projekt obejmuje generalny remont i modernizację budynku Izby Pamięci Armii Krajowej wraz z dawną wartownią stanowiących część dawnego kompleksu koszarowego przy ul. Mościckiego 29 w Tarnowie.

Autorzy koncepcji planują nadbudowę i połączenie obu budynków za pomocą przeszklonej przewiązki. W południowej części będzie zlokalizowany taras. W nowej przestrzeni muzealnej zostanie urządzona wystawa poświęcona dziejom polskiego oręża w latach 1918 – 1956, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych struktur, w tym 16. Pułku Piechoty Ziemi Tarnowskiej.

„Cały kompleks pełnić będzie funkcję Muzeum Armii Krajowej, jako ośrodka nowoczesnej edukacji niepodległościowej, patriotycznej i historycznej opartej na żywym, interaktywnym kontakcie pokoleń w kontekście najnowszych technologii medialnych i z wykorzystaniem historycznego otoczenia” - zaznaczył dyrektor.

Obecnie jedyną placówką muzealną na świecie, której głównym zadaniem jest dokumentowanie i prezentacja historii oraz fenomenu Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego jest Muzeum AK w Krakowie. Zainaugurowało ono działalność we wrześniu 2000 roku. W 2011 r. siedziba placówki, mieszcząca się w zabytkowym XIX-wiecznym budynku koszarowo-magazynowego Twierdzy Kraków, została zaadaptowana do potrzeb muzealnych.