Blisko pół tysiąca książek będzie można zobaczyć na wystawie "Książka żywa", której wernisaż odbędzie się w piątek w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Widzowie zobaczą na niej m.in. książkę wyszywaną.

Pomysł wystawy "Książka żywa" powstał, gdy studenci i wykładowcy wydziału grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przygotowywali przedsięwzięcie "Grafika gra sztuki". Okazało się wtedy, że wielu grafików, malarzy, czy rzeźbiarzy cały czas odwołuje się do idei książki nawet, jeśli dzieło jest z pozoru dalekie od formy woluminu - poinformowali twórcy wystawy.

"Chcemy pokazać na wystawie, że książka zaczyna się od myślenia, przebiega przez malarstwo i każdą formę przestrzenną, multimedialną, a nawet postcyfrową" - powiedziała w czwartek kurator wystawy prof. Dorota Folga-Januszewska.

"To jest wystawa o tym, jak dokonuje się proces myślenia sztuki współczesnej, w którym uczestniczymy akurat w postaci czegoś, co można nazwać książką" - dodała.

Twórcy ekspozycji zastanawiają się, dlaczego książka nadal inspiruje, prowokuje, ale też - męczy. A także, skąd bierze się potrzeba refleksji nad jej kształtem tak samo istotnym jak przekaz, który niesie. W katalogu wystawy znaleźć można wypowiedzi artystów trzech pokoleń, mówiących jak wyobrażają sobie książkę idealną i jak przewidują jej przyszłość.

Wystawę tworzy blisko pół tys. obiektów. "Na stołach pojawią się książki, które będzie można oglądać, ale będzie również kilkuelementowa książka zawieszone na muzealnych ścianach, a także książka wyszywana" - opowiadała Folga-Januszewska.

Wystawę, którą będzie można oglądać w Muzeum Narodowym w Szczecinie do 28 maja br. tworzą dzieła 45 artystów związanych z warszawską ASP.

Organizatorem ekspozycji jest m.in. warszawska ASP, a partnerami Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy i Muzeum Książki Artystycznej.