Mały Przegląd Sharon Lockhart – projekt światowej sławy artystki, która oddaje głos dziewczętom wchodzącym w dorosłość – będzie prezentowany w Pawilonie Polskim podczas tegorocznej 57. Międzynarodowej Wystawy Sztuki – La Biennale di Venezia.

Opowiadając o momencie końca dzieciństwa, artystka nawiązuje do działalności Janusza Korczaka, pedagoga i prekursora walki o prawa dzieci. Wystawę, która rozpocznie się w Wenecji 13 maja 2017 organizuje warszawska Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki. Kuratorką Małego Przeglądu jest Barbara Piwowarska.

Przekraczanie ledwie dostrzegalnej granicy między dzieciństwem a dorosłością, budowanie tożsamości to motywy obecne w twórczości Sharon Lockhart – amerykańskiej artystki, autorki filmów i fotografii, której prace były pokazywane m.in. w nowojorskich MoMA i Muzeum Guggenheima, Kunsthalle w Zurychu czy londyńskiej galerii Tate Modern.

Film też będzie główną częścią projektu Mały Przegląd, który Lockhart przygotowuje dla Pawilonu Polskiego w Wenecji; został on zrealizowany z udziałem wychowanek podwarszawskiego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii (MOS), które były bohaterkami i współtwórczyniami projektu filmowego „Rudzienko”.

"Filmowe kadry zrealizowane podczas letnich warsztatów z udziałem wychowanek ośrodka w Rudzienku dokumentują upływ czasu i dojrzewanie, ale przede wszystkim Sharon Lockhart chodziło o oddanie głosu, tak jak to było ideą Korczaka, młodym ludziom" - powiedziała PAP kuratorka Barbara Piwowarska.

"Warsztaty dla dziewcząt, to były np. zajęcia taneczne, ruchowe, które miały służyć wyzwoleniu się ekspresji, nauczenia się mówienia o sobie poprzez ekspresję ciała - opowiadała Piwowarska. - Ale były też warsztaty pomagające wypowiedzieć się w inny sposób. Dziewczęta przy pomocy redaktorki pracowały na tekstach +Małych Przeglądów+; wybierały fragmenty, które im się podobały i dyskutowały na ich temat".

Według kuratorki Mały Przegląd to bardzo skomplikowany i rozbudowany projekt, w którym bierze udział blisko 40 dziewcząt, nastolatek z MOS, z którym artystka Sharon Lockhart od lat współpracuje. "Film jest już zrealizowany, teraz trwają prace nad konstrukcją ekspozycji. Film, bowiem będzie prezentowany na ogromnym kubiku - ekranie. Osobną, istotną część instalacji, tzw. archiwum, stanowić będą przetłumaczone po raz pierwszy na język angielski +Małe Przeglądy+" - dodała.

Postać oraz działalność Janusza Korczaka – polskiego pediatry, wybitnego pedagoga żydowskiego pochodzenia i pisarza sięgającego w swojej twórczości po język dzieci – tworzy kontekst i kluczowe sensy Małego Przeglądu. Idąc tropem pedagoga i jego idei „oddawania głosu młodym”, Lockhart zbuduje wielowymiarowe dzieło, nawiązujące do tytułowego „Małego Przeglądu”, czyli stworzonego przez Korczaka, cotygodniowego dodatku do „Naszego Przeglądu” – największej w międzywojniu polskojęzycznej gazety żydowskiej.

„Mały Przegląd” ukazywał się w każdy piątek przez 13 lat, od 9 października 1926 do 1939 roku w nakładzie sięgającym 50 tys. egzemplarzy. Był cotygodniowym dodatkiem do „Naszego Przeglądu” – największej w międzywojniu polskojęzycznej gazety żydowskiej. Funkcjonował jak typowa gazeta z działami o polityce, podróżach, sporcie czy kulturze. Ale wszystkie publikowane w nim teksty pisane były przez dzieci i młodzież – korespondentów z całej Polski.

Redaktor Janusz Korczak zapowiadał go tak: "Jest wiele ludzi dorosłych, którzy piszą tylko dlatego, że się nie wstydzą; są dzieci, które mają wiele ciekawych pomysłów, uwag i spostrzeżeń, a nie piszą, gdyż nie mają odwagi albo im się nie chce. Dziennik nasz zachęci młodzież do pisania. Zachęci i ośmieli". Tej idei "Mały Przegląd" pozostał wierny do ostatniego numeru, który ukazał się 1 września 1939 roku.

57 Międzynarodowa Wystawa Sztuki – La Biennale di Venezia rozpoczyna się 13 maja i trwać będzie do 26 listopada 2017 roku. Kuratorką generalną tegorocznej wystawy międzynarodowej zatytułowanej „Viva Arte Viva” jest Francuzka Christine Macel. Komisarzem Pawilonu Polskiego jest Hanna Wróblewska, a kuratorką Barbara Piwowarska.

Udział Polski w 57. Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Wenecji finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.