Wybór 80 zdjęć, którym towarzyszą komentarze umożliwiające poznanie zjawisk fizycznych zarejestrowanych i wykorzystanych przez artystów - to znajdziemy w książce, której prezentacja odbędzie się we czwartek w siedzibie Fundacji Archeologia Fotografii.

"Książka skierowana jest do powiększającego się grona miłośników fotografii i ma być esejem wizualnym, który się przyjemnie ogląda. Ma budzić refleksje, pozostając jednocześnie przyjemną w odbiorze." - powiedziała PAP autorka koncepcji publikacji, Marta Przybyło-Ibadullajev. "Jest to druga książka z serii. Pierwsza - o tytule +Emulsja+ - porusza temat materialności i ma przybliżyć czytelnikowi to, co istotne dla istnienia fotografii. W przypadku +LUX+, dzięki zawartym popularno-naukowym komentarzom, atrakcyjne wizualnie prace nabierają innego znaczenia" - dodała.

Dzięki światłu jesteśmy w stanie zobaczyć to, co nas otacza, a od pewnego czasu przy pomocy środków chemicznych możemy tą dostrzeżoną rzeczywistość rejestrować. Książka zawiera w sobie, to, co mieści się w obszarze badań fizyki, a jednocześnie jest przedmiotem zainteresowań historii sztuki, religioznawstwa czy filozofii. "Światło, i związana z nimi percepcja wzrokowa, zdaje się niezauważalne, jak powietrze otaczającej nas atmosfery. Na co dzień rzadko o nim myślimy, tak jak nie myślimy o oddychaniu" - czytamy we wstępie do książki.

Marta Przybyło-Ibadullajev – autorka projektu graficznego i wyboru zdjęć, zestawiła w publikacji prace artystów współczesnych i fotografie archiwalne. "W dwujęzycznej publikacji znajdziemy zestaw artystów, którzy po raz pierwszy pojawili się w takim wydaniu. Mamy zdjęcia Zamecznika i Dłubaka, czyli artystów, których archiwami się zajmujemy. Są też fotografie Pawła Kuli, Jakuba Bąkowskiego, a z zagranicznych m.in. Eriki Blumenfeld i Nicolai Howalta." - wyjaśniła Przybyło-Ibadullajev. Wybrane zdjęcia, opatrzone zostały komentarzami autorstwa Jana Andermana, opisującymi zjawiska fizyczne.

Jorg Colberg - doktor fizyki, fotograf, pisarz zajmujący się współczesną fotografią - pisze o początkach widzenia światła. "Łączy on teorię fotografii z kwestią fizyki, poruszając tematy dotyczący sposobów widzenia i tego jak postrzegamy barwy." - powiedziała autorka.

Prezentacja książki będzie miała miejsce 9 lutego, o godz. 18:00, w siedzibie Fundacji Archeologia Fotografii.

Fundacja Archeologia Fotografii jest pierwszą pozarządową instytucją w Polsce, która kompleksowo zajmuje się opracowaniem i ochroną archiwów czołowych polskich fotografów. Powstała w 2008 r. i w ciągu kilku lat objęła opieką archiwa m.in.: Zbigniewa Dłubaka, Zofii Chomętowskiej, Wojciecha Zamecznika, Mariusza Hermanowicza, Tadeusza Sumińskiego i Marii Chrząszczowej. Fotografie są porządkowane, inwentaryzowane, digitalizowane, a także udostępniane on-line.